Monthly archive

Praktyki tłumaczeniowe dla studentów i absolwentów lingwistyki

Praktyki tłumaczeniowe dla studentów i absolwentów lingwistyki

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą praktyk tłumaczeniowych dla studentów i absolwentów filologii i lingiwstyki w Granadzie. 

 

Badanie „Reforma systemu pomocy materialnej dla studentów”

Badanie „Reforma systemu pomocy materialnej dla studentów”

Zapraszamy do udziału w badaniu „Reforma systemu pomocy materialnej dla studentów”. 

SYMPOZJUM „E-SIGN AND SYMBOL IN COMPARATIVE PERSPECTIVE”

SYMPOZJUM „E-SIGN AND SYMBOL IN COMPARATIVE PERSPECTIVE”

Zapraszamy na międzynarodowe sympozjum e-Sign & Symbol in Comparative Perspective, które odbędzie się 18-19 czerwca 2020 r. od godz. 14:30 w formie online. 

PRZEKSZTAŁCENIE ZAKŁADU JĘZYKA I KULTURY LUZO-BRAZYLIJSKIEJ

PRZEKSZTAŁCENIE ZAKŁADU JĘZYKA I KULTURY LUZO-BRAZYLIJSKIEJ

Informujemy, że na mocy zarządzenia Dziekana Wydziału Neofilologii z dnia 29 maja 2020 r., przekształceniu uległ  Zakład Języka i Kultury Luzo-brazylijskiej w naszym Instytucie.

REKRUTACJA NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

SPRAWOZDANIE REKTORA UW Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W 2019 R.

SPRAWOZDANIE REKTORA UW Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W 2019 R.

24 czerwca, podczas posiedzenia online, ostatniego przed wakacjami, Senat przyjął „Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2019 roku”. W sprawozdaniu znajdują się informacje na temat wszystkich najważniejszych aspektów działalności UW w ubiegłym roku.

SPOTKANIA ONLINE O PRIORYTETOWYCH OBSZARACH BADAWCZYCH (POB) IDUB NA UW

SPOTKANIA ONLINE O PRIORYTETOWYCH OBSZARACH BADAWCZYCH (POB) IDUB NA UW

Trwa cykl spotkań online dotyczących 5 Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) "Inicjatywy doskonałości" na UW, podczas których członkowie społeczności UW będą mogli dowiedzieć się m.in., jak można włączyć się w działania realizowane w ramach POB. 

Bardzo ważny komunikat BWZ dot. wyjazdów na studia zagraniczne lub praktykę od 1 lipca 2020 (COVID-19)

Szanowni Państwo,

przekazuję komunikat BWZ dot. wyjazdów na studia zagraniczne lub praktykę od 1 lipca 2020 r. 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z jego treścią wszystkie osoby udające się na wyjazdy zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ w okresie wakacji oraz w roku akademickim 2020/2021.

Z wyrazami szacunku

dr Aleksandra Jackiewicz

Koordynator ds. mobilności

 

Warszawa, dn. 30 czerwca 2020 r.

mgr Anna Korsak-Suska

ania korsak.jpg

mgr Anna Korsak-Suska

Doktorantka ISIiL od 2013 r.

Aktualnie pracuje nad rozprawą doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Perlina.

Specjalizacja naukowa:

socjologia polityki, socjolingwistyka, kulturoznawstwo

Przebieg kariery naukowej: