BARDZO WAŻNE INFORMACJE DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA WYJAZDY ERASMUS+ 2022/2023

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym (10 marca 2022 r.) dane osób wstępnie zakwalifikowanych na wyjazdy Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023 zostały wpisane do systemu USOS (zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami).

Do NIEDZIELI 13 marca do godziny 23:59:59 wszystkie osoby wstępnie zakwalifikowane MAJĄ OBOWIĄZEK wypełnienia stosownych danych na swój temat w systemie USOS.

Prosimy o przestrzeganie wskazanych dat i godzin, ponieważ koordynator nie będzie mogła zaakceptować wyjazdów, jeżeli choć jedno z Państwa nie uzupełni swoich danych bądź ich nie zapisze, blokując w ten sposób proces rekrutacyjny dla wszystkich!

 

CO NALEŻY KONKRETNIE ZROBIĆ?

KROK 1: STUDENT/KA

W zakładce „wymiana studencka / wyjazdy / uzupełnij” student/ka wpisuje wszystkie brakujące dane. Musi odpowiedzieć na pytanie, czy uczestniczył/a już w programach LLP-Erasmus, Erasmus+ oraz Erasmus Mundus. Jeśli tak, musi wykazać wszystkie wcześniejsze wyjazdy (na studia i praktyki). Jeśli osoba wyjeżdżała z UW, pojawia się tabela wyjazdów, które powinna skopiować do oświadczenia. Student/ka powinien/powinna też dopisać inne wyjazdy, które odbyły się w ramach programów LLP-Erasmus, Erasmus+, Erasmus Mundus i nie zostały wykazane w tabeli (wyjazdy, które zostały zrealizowane przed wprowadzeniem systemu informatycznego USOS – moduł BWZ, wyjazdy z innej uczelni itp.). Student/ka musi też oświadczyć, na jakim poziomie zna język, w którym będzie studiował/a. W tym celu musi wskazać „język wiodący wyjazdu”. W rubryce tej wpisane są wszystkie języki i ich poziomy wynikające z umowy międzyinstytucjonalnej. W rubryce „Poziom języka” student/ka wskazuje poziom języka, który zna na etapie kwalifikacji. Następnie student/ka wyraża zgodę na zaproponowany wyjazd i jego warunki, wybierając przycisk „zapisz”.

WAŻNE: Na etapie kwalifikacji można teoretycznie znać język na poziomie niższym, niż wskazuje umowa międzyinstytucjonalna. Jednak przed wyjazdem do uczelni zagranicznej student/ka musi osiągnąć poziom znajomości języka zgodny z warunkami wskazanymi w umowie międzyinstytucjonalnej. Jeżeli student/ka nie będzie znał/a właściwego języka na odpowiednim poziomie, uczelnia zagraniczna może nie przyjąć go/jej na studia.

KROK 2: STUDENT/KA

Przy okazji uzupełniania formularza w USOSie bardzo prosimy wszystkich Państwa o weryfikację swoich danych w systemie (czy zgadza się Państwa numer telefonu, adres e-mail itd.). To bardzo istotne, żeby informacje te były zaktualizowane, gdyż w najbliższym czasie za pośrednictwem USOSa będą wysyłane do Państwa ważne komunikaty wydawane przez BWZ UW.

KROK 3: KOORDYNATOR

Do poniedziałku 14.03.2022 r. wypełnione przez Państwa w systemie formularze zostaną sprawdzone i zatwierdzone przez koordynator ds. mobilności.

KROK 4: STUDENT/KA

Po wskazanym wyżej terminie (14.03) musi nastąpić KOLEJNY i OSTATNI KROK ze strony studenta/studentki: pobranie z konta USOS, wydrukowanie i podpisanie papierowego formularza "Zgłoszenie kandydata na wyjazd w roku akademickim 2022/2023".

UWAGA: Prosimy o wydrukowanie formularza w pełnej wersji (bez ukrywania opcji "miejsce na podpis i pieczątkę dziekana/kierownika"). Dostarczają Państwo formularze jedynie ze swoim podpisem.

Podpisany formularz należy wrzucić do skrzynki dr Aleksandry Jackiewicz (I piętro, ul. Oboźna 8) w nieprzekraczalnym terminie do CZWARTKU 17 marca 2022 r. do godziny 12:00.

NA TYM ETAPIE NASTĘPUJE ZAKOŃCZENIE PROCESU REKRUTACYJNEGO.

 

Z wyrazami szacunku

dr Aleksandra Jackiewicz

Koordynator ds. mobilności

 

Warszawa, dn. 10.03.2022 r.