dr Agnieszka Brylak

Brylak Agnieszka.jpgDr Agnieszka Brylak e-mail: a.brylak@uw.edu.pl

Dyżur: do odwołania kontakt mailowy

Pełnione funkcje:

 • Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu od 2015 r.
 • Przewodnicząca Rady Dydaktycznej dla kierunków iberystyka, iberystyka: hispanistyka, iberystyka: portugalistyka, hispanistyka stosowana i filologia iberyjska
 • Członek wydziałowej Komisji ds. nagród i odznaczeń
 • Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Itinerarios
 • Promotor prac licencjackich

Specjalizacja naukowa: historia

Przebieg kariery naukowej:

Dr Agnieszka Brylak, mezoamerykanistka zajmująca się historią, kulturą i religią Indian ze środkowego Meksyku w okresie przedhiszpańskim i kolonialnym, jest absolwentką Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW. W 2008 r. obroniła pracę magisterską pt. „Aztecka kuchnia rytualna: tzoalli i inne rodzaje potraw”. W 2015 r. uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych na podstawie dysertacji zatytułowanej „Widowiska przedhiszpańskich Indian Nahua: między antropologią a teatrem”, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Urszuli Aszyk-Bangs. Dr Brylak uczestniczyła w projektach badawczych w charakterze kierownika projektu (grant PRELUDIUM 1 Narodowego Centrum Nauki) oraz jako członek zespołów badawczych w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Europejskiej Rady ds. Nauki. Odbyła staże naukowe w Hiszpanii (Sewilla) i Stanach Zjednoczonych (Providence oraz Waszyngton). Badania dr Brylak mają charakter interdyscyplinarny, z pogranicza historii (etnohistorii), antropologii, filologii i religioznawstwa. Koncentrują się wokół performatywnych aspektów kultury Indian Nahua w okresie przedhiszpańskim i wczesnokolonialnym oraz zjawisk kontaktu międzykulturowego. Obecnie zajmuje się humorem i śmiechem w kulturze Indian Nahua w ujęciu antropologiczno-historycznym w ramach kierowanego przez nią grantu finansowanego przez NCN (SONATA 11). Dr Brylak zajmuje się również tłumaczeniami tekstów źródłowych z języka nahuatl (azteckiego) oraz jest członkiem zespołów badawczych w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i National Endowment for Humanities.

Zainteresowania:

 • historia i antropologia kultur Mezoameryki przedhiszpańskiej i kolonialnej, ze szczególnym uwzględnieniem Indian Nahua (Azteków)
 • język nahuatl
 • antropologia widowisk, performatyka
 • widowiska i fiesty w Meksyku przedhiszpańskim i kolonialnym
 • humor i śmiech w ujęciu antropologicznym
 • zjawiska kontaktu międzykulturowego w środkowym Meksyku w XVI i XVII wieku
 • mezoamerykańska koncepcja bóstwa

Prowadzone zajęcia:

https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=26638

Projekty badawcze

 • II 2017 – obecnie, projekt „O farsach i trefnisiach. Humor i śmiech w przedhiszpańskiej i kolonialnej kulturze Indian Nahua w perspektywie antropologicznej oraz w kontekście kontaktu z kulturą hiszpańską (XVI-XVII wiek)”, projekt finansowany ze środków NCN (SONATA 11). Charakter udziału: kierownik projektu.
 • 2017 – obecnie, projekt “The Corpus Xolotl Project: Indigenous History and Performance in Aztec and Colonial Texcoco, Mexico” kierowany przez dra Benjamina Johnsona z University of Massachusetts w Bostonie i finansowany w programie National Endowment for the Humanities. Charakter udziału: członek zespołu badawczego.
 • VI 2013 – XI 2017, projekt badawczy „Europe and America in Contact: A Multidisciplinary Study of Cross-Cultural Transfer in the New Worls Across Time” pod kierownictwem dr Justyny Olko, Wydział „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski. Projekt finansowany ze środków European Research Council w ramach programu Starting Grant. Charakter udziału: członek zespołu badawczego.
 • XII 2011 – V 2014, projekt badawczy „Przedhiszpańskie widowiska Indian Nahua - autochtoniczne formy teatralne w świetle źródeł pisanych i manuskryptów piktograficznych z obszaru środkowego Meksyku”. Projekt finansowany ze środków NCN (konkurs na projekt badawczy dla osób nieposiadających stopnia naukowego doktora, ogłoszony 15 marca 2011 r.). Charakter udziału: kierownik projektu.
 • IV 2010 – V 2013, projekt badawczy „Językowe spotkania Starego i Nowego Świata: język jako środek przekazu międzykulturowego we wczesnej Nowej Hiszpanii” pod kierownictwem dr Justyny Olko, Wydział „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski. Projekt finansowany ze środków Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, w ramach programu FOCUS (subsydia na tworzenie zespołów naukowych). Charakter udziału: członek zespołu badawczego.

Staże badawcze:

 • Università degli Studi di Milano, staż badawczy pt. „Czym jest teotl? Wieloaspektowa analiza kluczowej kategorii religijnej w przedhiszpańskim środkowym Meksyku” finansowany przez NCN w ramach programu UWERTURA 3. Planowany termin realizacji: 27.12.2020 – 26.04.2021.
 • Dumbarton Oaks Research Library and Collections, Trustees for Harvard University (summer fellowship in Precolumbian Studies), projekt “Buffoons, Magicians, and Sorcerers. The Merging of Witchcraft and Entertainment in Colonial Sources on Pre-Hispanic Nahua Culture”, 19.06.2017 - 4.08.2017.
 • The John Carter Brown Library, Providence, RI, Barbara S. Mosbacher Fellow, projekt “Between Perversion and Theatrality. The Appropiation of Ahui-stemmed Vocabulary in the Creation of Nahua Colonial Discourse”, 1.07.2016 – 31.08.2016
 • Universidad de Sevilla, 15 VI 2014 – 15 XII 2014, projekt „Między Hiszpanią a Ameryką: widowiska nowohiszpańskie w perspektywie multidyscyplinarnej“, stypendium MNiSW w ramach programu „Mobilność Plus III”, 15.06.2014 – 14.12.2014.

Stypendia:

 • 2018 - 2021 Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców
 • 2016 Stypendium START, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Współpraca z naukowcami i ośrodkami zagranicznymi:

 • Prof. Juan José Batalla Rosado i dr Miguel Ángel Ruz Barrio, Universidad Complutense de Madrid
 • Dr Benjamin Johnson, University of Massachussetts, Boston
 • Dr Benjamin Leeming, The Rivers School
 • Dr Elena Mazzetto, Universidad Nacional Autónoma de México
 • Prof. Gordon Whittaker, Georg-August-Universität Göttingen

Publikacje:

“Hurtling off a Precipice, Falling into a River: A Nahuatl Metaphor and the Christian Concept of Sin” (2019). Ethnohistory. 66 (3): 489-513. https://doi.org/10.1215/00141801-7517904

“Some of Them Just Die Like Horses. Contact-Induced Changes in Peripheral Nahuatl of the Sixteenth-Century Petitions from Santiago de Guatemala” (2019). Journal of Language Contact. 12 (2): 344-377. https://doi.org/10.1163/19552629-01202004

“Lawsuit brought by Juan Jiménez, Ocotelolco, Tlaxcala, Mexico, 1560” (2018). W: Dialogue with  Europe, Dialogue with the Past. Colonial Nahua and Quechua Elites in Their Own Words. Justyna Olko, John Sullivan i Jan Szemiński (red.), Utah, University Press of Colorado: 85-90. http://dx.doi.org/10.5876/9781607328346

“Interrogation of Diego Xiuhnel, Tepeticpac, Tlaxcala, Mexico, 1563”. W” (2018). W: Dialogue with  Europe, Dialogue with the Past. Colonial Nahua and Quechua Elites in Their Own Words. Justyna Olko, John Sullivan i Jan Szemiński (red.), Utah, University Press of Colorado: 91-96.

“Investigation regarding a murder, Aquetzalpan, Tlaxcala, Mexico, 1564” (2018). W: Dialogue with  Europe, Dialogue with the Past. Colonial Nahua and Quechua Elites in Their Own Words. Justyna Olko, John Sullivan i Jan Szemiński (red.), Utah, University Press of Colorado: 97-102.

“Land sale document, Tlaxcala, Mexico, 1607/1608” (2018). W: Dialogue with Europe, Dialogue with the  Past. Colonial Nahua and Quechua Elites in Their Own Words. Justyna Olko, John Sullivan i Jan Szemiński (red.), Utah, University Press of Colorado: 103-107.

“Land sale document, Tlaxcala, Mexico, 1612” (2018). W: Dialogue with Europe, Dialogue with the  Past. Colonial Nahua and Quechua Elites in Their Own Words. Justyna Olko, John Sullivan i Jan Szemiński (red.), Utah, University Press of Colorado: 108-112.

“Testament of María Toztecayatl, Tlaxcala, Mexico, 1576/1600” (2018). W: Dialogue with Europe,  Dialogue with the Past. Colonial Nahua and Quechua Elites in Their Own Words. Justyna Olko, John Sullivan i Jan Szemiński (red.), Utah, University Press of Colorado: 144-149.

“Petition concerning cultivated land presented by María Quetzalcocoztli, Ocotelolco, Tlaxcala, Mexico, 1563” (2018). W: Dialogue with Europe, Dialogue with the Past. Colonial Nahua and Quechua Elites in Their Own Words. Justyna Olko, John Sullivan i Jan Szemiński (red.), Utah, University Press of Colorado: 251-255.

 “Complaint of the Indigenous People from Huamuxtitlan against the Abuses of Local Authorities, Guerrero, 1580” (2018). W: Dialogue with Europe,  Dialogue with the Past. Colonial Nahua and Quechua Elites in Their Own Words. Justyna Olko, John Sullivan i Jan Szemiński (red.), Utah, University Press of Colorado: 256-265.

 “Account of the comissioning of an image of the Virgin Mary, Tlaxcala, Mexico, 1600” (2018). W:  Dialogue with Europe, Dialogue with the Past. Colonial Nahua and Quechua Elites in Their Own Words. Justyna Olko, John Sullivan i Jan Szemiński (red.), Utah, University Press of Colorado: 283-286.

“Defending local autonomy and facing cultural trauma. A Nahua order against idolatry, Tlaxcala 1543” (2018). Justyna Olko i Agnieszka Brylak. Hispanic American Historical Review. 98 (4): 573-604. DOI: 10.1215/00182168-7160325.

“Los espectáculos públicos como fondo de conflictos políticos entre las autoridades novohispanas, siglos XVI y XVII” (2018). Hispanic Research Journal 19 (3): 236-249.

“El autorretrato de las mujeres tlaxcaltecas dentro de la sociedad novohispana” (2017). W: Escribir como mujer: ¿hacia una reescritura de la autoría?. Karolina Kumor, Aránzazu Calderón de la Puerta, Ana Garrido González i Katarzyna Moszczyńska-Dürst (red.), Biblioteka Iberyjska-UW, Warszawa: 77-98.

“Some remarks on teponazcuicatl of the pre-Hispanic Nahuas” (2016).  Ancient Mesoamerica 27: 429-439. DOI: 10.1017/S095653611600002X.

“En busca del espectáculo prehispánico nahua en fiestas y representaciones teatrales coloniales” (2015). Politeja. Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. 38 (6): 17-34. DOI: 10.12797/Politeja.12.2015.38.03.

“Truhanería y sexualidad: Techalotl entre los nahaus prehispánicos” (2015). Itinerarios 21: 57-78.

 “El espectáculo y el recuerdo del pasado entre los nahuas” (2015). W: Acerca de la (des)memoria y su construcción en Mesoamérica y Andes. Clementina Battcock i Sergio Botta (koord.). México, Quivira: 278-319.

“El gran teatro del mundo en el mundo sin teatro” (2014). W: Del gran teatro del mundo al mundo del teatro. Homenaje a la profesora Urszula Aszyk. Karolina Kumor i Katarzyna Moszczyńska-Dürst (red.). Warszawa, Biblioteka Iberyjska: 137-147.

“La cocina ritual azteca en el Códice Florentino: algunos tipos de comida” (2013). W: Códices del centro de México. Análisis comparativos y estudios individuales. Miguel Ángel Ruz Barrio i Juan José Batalla Rosado (koord.). Warszawa, Uniwersytet Warszawski-Wydział “Artes Liberales”: 331-357.

”Rivalidad y ritual: agón en la religión nahua” (2011). W: De dioses y hombres. Creencias y rituales mesoamericanos y sus superviviencias, Encuentros 2010, vol. 5, Katarzyna Mikulska Dąbrowska i José Contel (koord.), Warszawa, Wydawnictwo Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego: 121-145.

“La comida como forma de expresión artística en las fiestas religiosas nahuas” (2011). Itinerarios. 13: 225-243.

 “La comicidad en el teatro náhuatl a través de la óptica misionera” (2010). Quaderni di THULE. 32: 79-84.