dr Agnieszka Brylak

dr

Agnieszka Brylak

e-mail: a.brylak@uw.edu.pl

Agnieszka Brylak zdjęcie profilowe iber.jpgZAKŁAD HISTORII I KULTURY HISZPANII I AMERYKI ŁACIŃSKIEJ

Pełnione funkcje: pracownik Instytutu od 2015 r.

 • Członek komitetu redakcyjnego “Itinerarios”
 • Promotor prac licencjackich

Specjalizacja naukowa: studia mezoamerykanistyczne (etnohistoria, antropologia kulturowa, filologia)

Przebieg kariery naukowej

Absolwentka Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, w 2008 r. obroniła pracę magisterską pt. „Aztecka kuchnia rytualna: tzoalli i inne rodzaje potraw”. W 2015 r. uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych na podstawie dysertacji zatytułowanej „Widowiska przedhiszpańskich Indian Nahua: między antropologią a teatrem”, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Urszuli Aszyk-Bangs.

W 2011 r. otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM 1 na realizację projektu badawczego „Przedhiszpańskie widowiska Indian Nahua – autochtoniczne formy teatralne w oparciu o kolonialne źródła pisane i manuskrypty piktograficzne z obszaru środkowego Meksyku” (projekt ukończony w 2014 r.). W roku 2014 odbyła półroczny staż badawczy na Universidad de Sevilla, finansowany przez MNiSW w ramach programu „Mobilność Plus III”, gdzie zrealizowała projekt pt. „Między Hiszpanią a Ameryką: widowiska nowohiszpańskie w perspektywie multidyscyplinarnej“. Latem 2016 r. odbyła dwumiesięczny staż badawczy przyznany przez John Carter Brown Library w Providence (RI, USA). Od 2010 r. współpracuje z Wydziałem „Artes Liberales“, gdzie aktualnie jest członkiem zespołu badawczego realizującego projekt por kierunkiem dr hab. Justyny Olko, finansowany przez Europejską Radę Nauki (ERC). Uczestniczyła w licznych konferencjach i sympozjach w Polsce, Europie, Meksyku, Chinach i Stanach Zjednoczonych, a podczas ostatniego 55 Międzynarodowego Kongresu Amerykanistów w San Salvador (lipiec 2015) współkoordynowała jedno z sympozjów. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów (PSH).

W listopadzie 2016 r. otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 11 na realizację trzyletniego międzynarodowego projektu badawczego „O farsach i trefnisiach. Humor i śmiech w przedhiszpńskiej i kolonialnej kulturze Indian Nahua w perspektywie antropologicznej oraz w kontekście kontaktu z kulturą hiszpańską (XVI-XVII wiek)”.

Zainteresowania i projekty badawcze:

 • historia i antropologia kultur Mezoameryki przedhiszpańskiej i kolonialnej, ze szczególnym uwzględnieniem Indian Nahua (Azteków)
 • język náhuatl
 • antropologia widowisk, performatyka
 • widowiska i fiesty w Meksyku przedhiszpańskim i kolonialnym
 • humor i śmiech w ujęciu antropologicznym

Dyżur: poniedziałek godz. 12:15-13:00

Wybrane publikacje:

 • “Some remarks on teponazcuicatl of the pre-Hispanic Nahuas” (2016). Ancient Mesoamerica 27: 429-439. DOI:10.1017/S095653611600002X
 • “En busca del espectáculo prehispánico nahua en fiestas y representaciones teatrales coloniales” (2015). Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 38(6): 17-34. DOI: 10.12797/Politeja.12.2015.38.03
 • “Truhanería y sexualidad: Techalotl entre los nahaus prehispánicos” (2015). Itinerarios 21: 57-78.
 • “El espectáculo y el recuerdo del pasado entre los nahuas” (2015). W: Clementina Battcock and Sergio Botta (koord.)  Acerca de la (des)memoria y su construcción en Mesoamérica y Andes. México, Quivira: 278-319.
 • “El gran teatro del mundo en el mundo sin teatro” (2014). W: Del gran teatro dle mundo al mundo del teatro. Homenaje a la profesora Urszula Aszyk. Karolina Kumor i Katarzyna Moszczyńska-Dürst (red.). Warszawa, Biblioteka Iberyjska: 137-147.
 • “La cocina ritual azteca en el Códice Florentino: algunos tipos de comida” (2013). W: ”Códices del centro de México. Análisis comparativos y estudios individuales”, Miguel Ángel Ruz Barrio i Juan José Batalla Rosado (koord.). Warszawa, Uniwersytet Warszawski-Wydział “Artes Liberales”: 331-357.
 • ”Rivalidad y ritual: agón en la religión nahua” (2011). W: De dioses y hombres. Creencias y rituales mesoamericanos y sus superviviencias, Encuentros 2010, vol. 5, Katarzyna Mikulska Dąbrowska i José Contel (koord.), Warszawa, Wydawnictwo Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.
 • “La comida como forma de expresión artística en las fiestas religiosas nahuas” (2011). Itinerarios 13: 225-243.

Linki do stron zawierających pełną bibliografię lub własna strona internetowa

https://uw.academia.edu/AgnieszkaBrylak

https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Brylak

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/persons/3962242/

Przykładowe wypromowane prace licencjackie:

 • Kwiatkowski, Piotr (2016):  El encuentro de dos mundos: Mesoamérica en videojuegos
 • Wernik, Magdalena (2016): Nonheteronormatividad entre los zapotecos contemporáneos: los muxes de Juchitán de Zaragoza
 • Błędowska, Justyna (2016): Historia y usos contemporáneos de las raíces hindúes en el flamenco. Perspectiva antropológica
 • Żurawska, Katarzyna (2015): “¿Qué les pasa a los mexicanos con la muerte?” Los elementos del Día de Todos los Santos en la película de Jorge Gutiérrez “El libro de la vida”
 • Matusik, Inga (2015): La interdependencia entre el hombre y la naturaleza en el ejemplo de la fiesta de la Santa Cruz entre los nahuas de Guerrero
 • Janicka, Sonia (2014): Gonzalo Guerrero: desde el traidor hasta el padre del mestizaje
 • Seta, Michał (2013): El juego de pelota y su estado actual: modalidades, problema sy presencia en la cultura
 • Hasiuk, Lena (2013) El sincretismo religioso en las creencias mayas contemporáneas: una perspectiva histórica
 • Witowska, Magdalena (2013): El papel de la mujer indígena en la conquista de Mesoamérica y en el establecimiento del orden colonial
 • Kowalczyk, Justyna (2012): La función del mito de la gestación y del nacimiento de Huitzilopochtli en el imperio de Tenochtitlan