Dyżur dr Anny Działak-Szubińskiej

W sesji dyżury odbędą się w następujących terminach:

2.02.2023 11:00-12:00;

9.02.2023 12:00-14:00.