Komunikat dot. zawieszenia II tury ogólnouniwersyteckiej na wyjazdy Erasmus+ 2020/2021

Szanowni Państwo,

przekazuję komunikat BWZ dot. zawieszenia drugiej tury kwalifikacji (tzw. druga tura "ogólnouniwersytecka") na studia częściowe Erasmus+ w ramach niewykorzystanych miejsc w roku akademickim 2020/2021 w związku ze stanem epidemii COVID-19. 

 

Z wyrazami szacunku

dr Aleksandra Jackiewicz

Koordynator ds. mobilności

 

Warszawa, dn. 22 kwietnia 2020 r.