PILNE: Komunikat BWZ dot. wysokości stypendium i zgłoszenia kandydata na wyjazd Erasmus+ 2021/2022

Szanowni Państwo,

przekazuję dwa komunikaty BWZ dotyczące wypłaty i wysokości stypendium Erasmus+, a także obowiązku dostarczenia podpisanego "Zgłoszenia kandydata na wyjazd w roku akademickim 2021/22". Uprzejmie proszę o zapoznanie się z ich treścią wszystkie osoby udające się na uczelnie partnerskie w nadchodzącym roku akademickim.

Ponadto zgodnie z instrukcjami BWZ bardzo proszę o:

1) Pobranie z Państwa profilu USOSweb i podpisanie "Zgłoszenia kandydata na wyjazd" (wymiana studencka > wyjazdy > podgląd > wydrukuj formularz).

2) Przesłanie dokumentu na adres erasmus.iber@uw.edu.pl do podpisu koordynator ds. mobilności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia br.

3) Po otrzymaniu wersji podpisanej przez koordynator, przesłanie gotowego formularza w formie skanu na adres erasmusbwz@uw.edu.pl lub dostarczenie do BWZ w dniu podpisywania umowy finansowej.

UWAGA: Formularz może być podpisany w sposób tradycyjny albo elektroniczny za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub za pomocą profilu zaufanego.

 

Z wyrazami szacunku

dr Aleksandra Jackiewicz

Koordynator ds. mobilności

 

Warszawa, dn. 21.07.2021 r.