Zarząd Samorządu Studentów Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW

ZSS reprezentuje interesy studentów Instytutu w kontaktach z jego władzami - jego przedstawiciele uczestniczą w posiedzeniach Rady Instytutu i Rady Wydziału.

Jednocześnie Zarząd Samorządu stara się informować studentów i przypominać im o wszystkich decyzjach, obowiązkach i możliwościach związanych z przebiegiem studiów w ISIiI UW.

Działalność Samorzadu Studentów ISIiI UW obejmuje także organizację rozmaitych spotkań studenckich i wydarzeń mających na celu integrację, wspólne dzielenie się wiedzą, świętowanie i spędzanie wolnego czasu.