dr. luis Miletti

 

Pełnione funkcje:

Przebieg kariery naukowej:

Dr Luis Miletti jest latynoamerykanistą, który specjalizuje się w badaniach
karaibskich, a w szczególności skupia się na analizie skutków władzy i jej
dynamice w literaturze oraz jak władza kształtuje i dekonstruuje
tożsamość narodową. Jest absolwentem Uniwersytetu Louisville w
Stanach Zjednoczonych, gdzie ukończył studia licencjackie i magisterskie.
Uzyskał doktorat na uniwersytecie Cincinnati w 2005 roku rozprawą
doktorską zatytułowaną „Kreowanie i dekonstrukcja tożsamości
karaibskiej”. W trakcie swojej kariery założył czasopismo naukowe
Negritud, z którym zorganizował cztery międzynarodowe konferencje. Był
także dziekanem do spraw międzynarodowych na Uniwersytecie Clark
Atlanta, prowadził przewód doktorski i był członkiem komitetu dwóch
innych. Przed rozpoczęciem swojej kariery naukowej dr Miletti służył w
armii Stanów Zjednoczonych i mieszkał we Włoszech i w Korei
Południowej.

Zainteresowania i projekty badawcze:

Jego zainteresowania badawcze obejmują literaturę latynoamerykańską, dynamikę władzy i kreowanie tożsamości narodowej, złoty wiek Hiszpanii, literaturę karaibską, literaturę afro-
latynoamerykańską oraz kształtowanie tożsamości narodowej poprzez literaturę.

Publikacje:
Książki

El Caribe ante su Espejo: literatura e identidad. Editorial Abya-Yala.
Quito, Ecuador, 2009.

Artykuły
“El tiempo y el espacio en la construcción de la identidad: las novelas
de la caña.” Cuadrivium. Spring 2013
“Poder, imagen e identidad en Capá Prieto.” Tinkuy: Boletin de
investigación
y debate. No. 18 (2012): 169-178.
“Reinterpretando a Arriví y las dinámicas raciales en Puerto Rico.” Afro-
Hispanic Review. Volume 31, Number 1, Spring 2012: 85-98.
“Los arquetipos en la construcción de la identidad nacional.” Cuaderno
Internacional de Estudios Humanísticos y Literatura. Vol. 17, 2012: 39-47.
“Agenda feminista o modelo teatral en Valor, Agravio y Mujer.”
Espéculo,
No. 43 Nov. 2009. http://www.ucm.es/info/especulo/
“Los discursos utópicos y distópicos de amor y humor en la creación
de la identidad caribeña.” Atenea. No. 35 (2007): 77-90.
“La reescritura de la historia y la nueva novela fundacional
puertorriqueña.”
Acta Literaria, No. 495 (2007): 53-67.

Wystąpienia na konferencjach naukowych:

“El locus y la construcción de la identidad puertorriqueña”. Conference
of Afro-romance film and culture, University of Missouri-Columbia,
Columbia, Missouri, 2008
“El poder y el amor en Los Pájaros del Norte.” Congreso de Literatura
Centro Americana, Antigua, Guatemala, 2007
“Discursos utópicos y distópicos de humor y amor en la identidad
caribeña.”
Simposio de Humor y Amor. Universidad de Concepción, Chile, 2007

“La mulata y la identidad cubana.” IX International Conference of
Caribbean Literature. Port-Au-Prince, Haiti, 2006
“Los arquetipos nacionales en la construcción de la identidad racial
nacional
en el caribe.” V Congreso Internacional de Literatura Hispánica, Lima,
Perú, 2006
“La construcción y deconstrucción de la identidad caribeña.” VIII
International Conference on Caribbean Literature. Cartagena, Colombia,
2005
“El humor, el poder y la identidad.” V Congreso del humor, Universidad
Interamericana, San Juan, Puerto Rico, 2004