dr Marta Piłat Zuzankiewicz

dr

Marta Piłat Zuzankiewicz

e-mail: m.pilat-zuzankiewicz@uw.edu.pl

 

ZAKŁAD / PRACOWNIA

Pracownia Językoznawstwa i Dydaktyki Języków Iberyjskich

Pełnione funkcje: pracownik Instytutu od 2009 r.

 • Kierownik Pracowni
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

 

Specjalizacja naukowa: literaturoznawca / dydaktyka języka hiszpańskiego

Przebieg kariery naukowej/zawodowej/artystycznej/dyplomatycznej

Absolwentka Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW. W 2003 r. obroniła pracę magisterską poświęconą gatunkowi powieści "picaresca femenina". W 2008 r. uzyskała tytuł doktora na podstawie rozprawy doktorskiej napisanej por kierunkiem naukowym prof. dr hab. Kazimierza Sabika "El pensamiento político y moral de Francisco de Quevedo. Entre moralismo, tacitismo y casuística" (Myśl polityczna i etyczna Francisco de Quevedo. Między moralistyką, tacytyzmem i kazuistyką). Współpracuje z grupą badawczą Grupo de Investigación Siglo de Oro, Universidad de Navarra (Hiszpania) w ramach projektu Red europea: "Autoridad y poder en el Siglo de Oro" (Władza w Złotym Wieku). Od roku 2014 jest członkiem zespołu badawczego pod kierunkiem dr hab. Witolda Sadowskiego realizującego projekt badawczy w ramach grantu NCN "Wiersz litanijny w kulturze regionów Europy". Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Sympozjum Teatro español como objeto de estudios oraz (2014, 2015, 2017) oraz Międzynarodowego Kongresu En torno a Cervantes (2016) organizowanych przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW. Prowadzone badania dotyczą literatury hiszpańskiej Złotego Wieku: emblematyki, prozy filozoficzno-politycznej, teatru, relacji z podróży, druków ulotnych a także literackich i historycznych relacji polsko-hiszpańskich. Zdobytą wiedzę wykorzystuje w nauczaniu języka hiszpańskiego ze szczególnym uwzględnieniem treści literacko-kulturowych. Współpracuje z Radą Koordynacyjną ds. Certyfikacji Biegłości Językowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centralną Komisją Egzaminacyjną jako autorka i recenzentka zadań i zestawów egzaminacyjnych z języka hiszpańskiego oraz z Ogólnopolską Olimpiadą Języka Hiszpańskiego jako egzaminator.

Zainteresowania i projekty badawcze:

literatura hiszpańska Złotego Wieku (emblematyka, proza filozoficzno-polityczna, teatr, relacje z podróży, druki ulotne)

literackie i historyczne relacje polsko-hiszpańskie

wiersz litanijny w kulturze regionów Europy

dydaktyka języka hiszpańskiego

 

Dyżur: poniedziałek 8.30-9.30
 

Wybrane publikacje:

Książki:

 • (2015): El teatro español como objeto de estudios a comienzos del siglo XXI, red. U. Aszyk, K. Kumor, M. Piłat Zuzankiewicz, Warszawa, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich.

Artykuły:

 • (2016) „El misionero aragonés Pedro Cubero Sebastián en Polonia: un relato de viaje realizado en 1674”, Itinerarios. Revista de Estudios Lingüísticos, Literarios, Históricos y Antropológicos, 24, s. 263-280.
 • (2016): „Bestiario simbólico en la comedia El príncipe perseguido”, Castilia. Estudios de literatura, 7, 2016, s. 346-365.
 • (2016): „Tradición litánica en la obra de Lope de Vega”, Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro, vol. 4, nr 2, 2016, s. 301-326.
 • (2016): „Religious Poetry, Religio Amoris and Panegyric Poetry in Spain before the  End of the Fifteenth Century”, w: Litanic Verse I, Origines, Iberia, Slavia et Europa Media, W. Sadowski, M. Kowalska, M. M. Kubas (red.), Frankfurt am Main, New York, Peter Lang Edition, 2016, s. 129-142.
 • (2016): „Castilian Poetry and Autos Sacramentales during the Sixteenth and Seventeenth Centuries” w: Litanic Verse I, Origines, Iberia, Slavia et Europa Media, W. Sadowski, M. Kowalska, M. M. Kubas (red.), Frankfurt am Main, New York, Peter Lang Edition, 2016, s. 143-156.
 • (2016): „Praise, Litany and Cantigas: Catalonian, Galician-Portuguese and Portuguese Poetry up to the End of the Seventeenth Century” w: Litanic Verse I, Origines, Iberia, Slavia et Europa Media, W. Sadowski, M. Kowalska, M. M. Kubas (red.), Frankfurt am Main, New York, Peter Lang Edition, 2016, s. 157-167.
 • (2015): "Los emblemas políticos de Juan de Solórzano Pereira y Andrés Mendo", w: Literatura y Re/escritura, A. Dotras Bravo, D. Santos Sánchez,  S. Augusto (red.), Centro de Literatura Portuguesa, Coimbra, 2015, s. 73-84.
 • (2015): "La elección y coronación de Juan Casimiro Vasa, rey de Polonia, en las relaciones de sucesos españolas", w: Las relaciones de sucesos en los cambios políticos y sociales de la Europa moderna, (Colección Studia Aurea Monographica), J. García López (red.), Barcelona, Bellaterra, s. 297-308.
 • (2015): “La emblemática y el teatro barroco español” w: El teatro español como objeto de estudio a  comienzos del siglo XXI, U. Aszyk, K. Kumor, M. Piłat Zuzankiewicz (red.), Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2015, s. 143-169.
 • (2014): "Hacia una lectura política de Cómo ha de ser el privado de Francisco de Quevedo", La Perinola. Revista de investigación quevediana, nr. 18, s. 369-393.
 • (2012): "San Casimiro: un modelo del príncipe político cristiano", w: Poderes y autoridades en Siglo de Oro: realidad y representación, red.  A. A. Laurenço, J. M. Usunáriz, Pamplona, Universidad de Navarra, s. 103-115.
 • (2012): "Las aventuras polacas de Estebanillo González a la luz de los relatos diplomáticos y documentos históricos ", Itinerarios. Revista de Estudios Lingüísticos, Literarios, Históricos y Antropológicos, nr. 16, s. 201-219.

 

Współpraca z badaczami i ośrodkami krajowymi:

 • Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Projekt badawczy: Wiersz litanijny w kulturze regionów Europy, www.wiersz.uw.edu.pl

Współpraca z badaczami i ośrodkami zagranicznymi:

Sociedad Internacional para el Estudio de