Dyżur Dyrektor U. Ługowskiej 12.01.2021 o godz. 12:30

We wtorek 12.01.2021 r. Dyrektor U. Ługowska przekłada dyżur na godzinę 12:30.

Dyrekcja ISIiI UW