Egzamin z angielskiego języka specjalistycznego na poziomie B2

Szanowni Państwo,
poniżej znajdziecie Państwo odnośne informacje:
 
W tym roku, podczas sesji letniej, po raz pierwszy w Radzie Koordynacyjnej ds. Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji Biegłości Językowej zostanie przeprowadzony egzamin z angielskiego języka specjalistycznego (Business English) na poziomie B2.
Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu z języka specjalistycznego umożliwia studentowi spełnienie jednego z warunków koniecznych ukończenia studiów 1. stopnia, jakim jest poświadczanie biegłości językowej na poziomie B2 (Uchwała nr 3 RK z dn. 13.03.2023).
 
Szczegółowy opis egzaminu (jego struktura, obszary tematyczne oraz test pokazowy) znajduje się na naszej stronie internetowej https://jezyki.obce.uw.edu.pl w zakładce Egzaminy certyfikacyjne - struktura egzaminu.
 

dr hab. prof. ucz. Radosław Kucharczyk

Przewodniczący Rady Koordynacyjnej UW 

ds. Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji Biegłości Językowej