Jednorazowa zmiana dnia dyżuru dr. J. Jankowskiego

Najbliższy dyżur dr. J. Jankowskiego odbędzie się wyjątkowo w poniedziałek, 19.08 (g. 9:00-10:00, s. 211). Kolejne dyżury aż do końca września będę się odbywały wg "rozkładu wakacyjnego", w czwartki (g. 9:00-9:45, s.211).