Komunikat BWZ dot. organizacji II tury ogólnouniwersyteckiej na wyjazdy Erasmus+ 2021/2022

Szanowni Państwo,

przekazuję komunikat BWZ dotyczący organizacji drugiej tury ogólnouniwersyteckiej na studia częściowe Erasmus+.

Z wyrazami szacunku

dr Aleksandra Jackiewicz

Koordynator ds. mobilności

 

Warszawa, dn. 2.07.2021 r.