Komunikat BWZ dot. przedłużenia pobytu osób zakwalifikowanych na częściowe studia Erasmus+ w semestrze zimowym 2022/23

Szanowni Państwo,

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Sławomir Żółtek, prof. UW wyraził zgodę na przyznanie stypendium osobom, które zostały zakwalifikowane na częściowe studia Erasmus+ w semestrze zimowym 2022/23 i wyrażą chęć przedłużenia pobytu. 

Szczegółowa instrukcja dot. przedłużeń dostępna jest na: http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2022/11/2022_kom_SMS_p...

Pytania proszę kierować do p. Ewy Makal-O'Hara na adres erasmusbwz@uw.edu.pl lub tel. (+22 55 24 232; 55 24 079).

 

Z wyrazami szacunku

dr Aleksandra Jackiewicz

Koordynator ds. mobilności

 

Warszawa, dn. 23.11.2022 r.