mgr Marta Kacprzak

Marta_Kacprzak_0.jpg   

        PRACOWNIA TEORII I PRAKTYKI PRZEKŁADU

        Pełnione funkcje:
       doktorantka Instytutu od 2016r.

       członkini Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki
       2017/18

 

 
 

E-mail: mk.kacprzak@uw.edu.pl

Specjalizacja naukowa:  literaturoznawca, językoznawca

ORCID ID: 0000-0002-2876-3611

Przebieg kariery naukowej:
Absolwentka Wydziału Orientalistycznego UW, Zakład Hebraistyki (2006) oraz Iberystyki na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS (2015). Od 2010 roku współpracuje ze Szkołą Języków Wschodnich Wydziału Orientalistycznego UW. W październiku 2016 rozpoczęła studia doktoranckie w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW. W latach 2017-2018 stypendystka programu Erasmus + na Uniwersytecie w Granadzie. W latach 2018-2019 stypendystka Fundacji Ramón Menéndez Pidal oraz Fundacji Duques de Soria. Ma na swoim koncie współautorstwo artykułów naukowych dotyczących współczesnej literatury sefardyjskiej oraz lektury i interpretacji tekstów w języku judeo-hiszpańskim. Rozprawę doktorską przygotowuje pod kierunkiem dr hab. Gerardo Beltrana Cejudo oraz dr Katji Šmid (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).

 

Zainteresowania i projekty badawcze:

Język judeo-hiszpański (ladino) oraz współczesna literatura sefardyjska

Językoznawstwo porównawcze

Lingwistyka kulturowa

Literaturoznawstwo komparatystyczne

 

Członkostwo w organizacjach międzynarodowych:

2016 – 2018 r. członkini Asociación de Jóvenes Investigadores ALEPH

Od 2018 r. członkini European Association for Jewish Studies (EAJS)

Od 2019 r. członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Hispanistów (Asociación Internacional de Hispanistas)

 

Udział w projektach badawczych:

W roku akad. 2017/2018 udział w projekcie «Jewish Cultures Across Mediterranean Europe» w Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Spanish National Research Council) oraz na Universidad Complutense w Madrycie.

Publikacje:

2020

Kacprzak, Marta: “Los desafíos en la lectura e interpretación de textos judeoespañoles”, en Edyta Waluch de la Torre, Gerardo Beltrán Cejudo, Katarzyna Popek Bernat, Aleksandra Jackiewicz (eds.), La traducción literaria en el contexto de las lenguas ibéricas, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, [en prensa].

2018

Kacprzak, Marta: “El teatro sefardí: estado de la cuestión”, en Daniele Arciello; Ana Abello Verano, Sergio Fernández Martínez (eds.), La escritura y su órbita. Nuevos horizontes de la crítica literaria hispánica, Universidad de León, 203-214.

2017

Linde – Usiekniewicz, Jadwiga; Kołakowski, Marcin; Kacprzak, Marta: Domestykacja i uniwersalizacja w adaptacjach dla młodzieży: polskie i judeohiszpańskie Podróże, PRACE FILOLOGICZNE, Czasopismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, nr 7(10): 55-68.

2016

Linde – Usiekniewicz, Jadwiga; Kacprzak, Marta: Gulliver en el país de los Sefardíes: algunas observaciones acerca de Los Dos Vyajes De Guliver de Alexandr Ben Ghiat. ITINERARIOS, Revista de estudios lingüísticos, literarios, históricos y antropológicos. Coordinación: Edyta Waluch-de la Torre y Jadwiga Linde-Usiekniewicz. Número 24: 41-59.