Odbiór dyplomów

Prosimy o odbiór dyplomów i suplementów absolwentów studiów I stopnia z ubiegłych lat.