SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAW I OBOWIĄZKÓW STUDENTA

Informujemy, że szkolenia z zakresu praw i obowiązków studenta dla studentów Wydziału Neofilologii zostaną przeprowadzone online przez Zarząd Samorządu Studentów UW  w najbliższy czwartek 29 września o godz. 10:00.

Link do spotkania zostanie podany w terminie późniejszym.
 
Zachęcamy do uczestnictwa zwłaszcza studentów 1. roku!