W czwartek 9 maja 2019 r. zastępstwo na zajęciach p. Dyr. U. Ługowskiej i odwołany dyżur

W czwartek 9 maja 2019 r. w zastępstwie za p. Dyr. U. Ługowską zajęcia poprowadzi dr Marta Wójtowicz-Wcisło.