WARSZTATY DLA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH

welcome-point.PNG

Welcome Point organizuje kolejną edycję warsztatów z dotyczących kultury i skutecznej komunikacji.

Tym razem będą one skierowane do studentów, którzy są już nieco zaznajomieni z polską kulturą, ale chcieliby dowiedzieć się więcej na temat komunikacji (przede wszystkim komunikacji w środowisku wielokulturowym, ale także na temat udzielania informacji zwrotnej).

Na styczniowe warsztaty (18-19.01.2019) zapraszamy studentów czterech ostatnich semestrów, odbywających na UW pełen cykl kształcenia.  

Prosimy o rejestrację poprzez formularz: https://goo.gl/forms/DytImOJtRVT8gnWj2. Rejestracja będzie otwarta do 4 stycznia 2019 r.

Poprzednie edycje zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników i jesteśmy przekonani, że kolejne szkolenie będzie równie wartościowe.

Warsztaty są realizowane w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, który jest realizowany w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Program jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://welcome.uw.edu.pl/communication-and-multiculturalism-workshop/

Communication and Multiculturalism

 

Welcome Point would like to invite you to the workshop on communication and multiculturalism dedicated to international long term students who already spent some time in Poland and would like to work on their communicational and social skills in order to cope better in various situations such us:

  • meeting new people
  • arguing effectively
  • giving feedback in both professional and private situations
  • solving misunderstandings between people
  • teamwork in multicultural environment
  • and much, much more

Our workshop will consist of two integral parts: cultural and communicational. During both segments of the workshop you will be introduced to various theories concerning culture and get the practical tools to understand it.

Furthermore, we will discuss the concept of culture shock as well as concept of culture in general. And, what might be of real importance to you, we will also talk a little about our University and its different units.

There will be a part entirely dedicated to the subject of communication and ways in which cultural differences influence our everyday relations. You will also learn how to work in team and give constructive feedback to your teammates – the skills which will be useful through whole your academic and professional career.

Workshop will take place on 18–19th of January, 2019 from 9.30 am to 4.30 pm in the building of University of Warsaw Library (56/66 Dobra Street) on both days, and will be dedicated to students of last four semesters of their studies (2nd and 3rd year of BA, and MA students) .

In order to participate you only need to register here. Registration is open until 4th of January, 2019.

Please, note that there is no possibility of attending only a part or only one day of the workshop.

Cultural Orientation Workshop is organized within the Comprehensive Growth Plan at the University of Warsaw and is funded by European Social Fund.