ZAMKNIĘCIE REKRUTACJI ERASMUS+ 2019/2020 i WYNIKI III TURY - CO DALEJ? WAŻNE INFORMACJE!

Szanowni Państwo,

w dniu 4 lutego 2019 r. została zamknięta wewnętrzna rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020.

W załączniku publikujemy listę osób wstępnie* zakwalifikowanych (61) oraz listę miejsc, które pozostały wolne.

 

*(Wg Ogólnych zasad wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe: „Każda osoba zakwalifikowana na wyjazd jest osobą wstępnie zakwalifikowaną do czasu pisemnego potwierdzenia przez zagraniczną uczelnię o przyjęciu na studia oraz do czasu podpisania umowy indywidualnej z Uniwersytetem Warszawskim”.)

______________________________________________________________________________

Uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z zawartymi w tym ogłoszeniu informacjami.

Nie ma już możliwości ubiegania się o wyjazd przez osoby, które nie złożyły dotychczas dokumentów.

 

W dniu 15 lutego 2019 r. dane osób wstępnie zakwalifikowanych na wyjazdy zostaną wprowadzone do systemu USOS.

W związku z powyższym do dnia 12 lutego 2019 r. bardzo prosimy o przesłanie na adres mailowy erasmus.iber@uw.edu.pl informacji na temat ewentualnych rezygnacji z wyjazdu lub zmian w zakresie wstępnie przyznanego miejsca wyjazdu (w ramach wolnych miejsc na uczelniach zagranicznych) oraz okresu wyjazdu (wynikającego z umowy z daną uczelnią partnerską). Prosimy o indywidualną weryfikację poprawności informacji figurujących na załączonej liście z wynikami rekrutacyjnymi, a w przypadku ewentualnych nieprawidłowości - o stosowne zgłoszenie mailowe. Przypominamy, że osoby, którym przyznano wstępnie wyjazd na jeden semestr i nie dokonały dotąd stosownego zgłoszenia, będą automatycznie zakwalifikowane na semestr zimowy [z wyjątkiem studentów obecnego III roku lub IV roku (SFK) studiów I stopnia, którym przysługuje wyłącznie wyjazd w semestrze letnim]. Jeśli są nadal osoby, które chciałyby wyjechać na semestr letni, prosimy o przesłanie takiej informacji drogą mailową we wskazanym wyżej terminie.

 

Po wprowadzeniu danych dotyczących wyjazdów przez koordynator ds. mobilności w dniu 15 lutego 2019 r. osoby wstępnie zakwalifikowane będą miały obowiązek uzupełnienia w systemie USOS szeregu danych na swój temat. Szczegółowe instrukcje, co dokładnie należy zrobić zostaną zawarte w ogłoszeniu, które opublikujemy na stronie Instytutu w dniu 15 lutego 2019 r. (w godzinach wieczornych). Czas na wprowadzenie wspomnianych danych będzie bardzo krótki. Termin graniczny to wtorek 19 lutego 2019 r., godz. 12:00.

 

Lista rezerwowa (stan na dzień 05.02.2019 r.)

1.

Kłosińska Hanna

MISH, III rok

Wyczerpana lista priorytetów nie pozwala na przyznanie wyjazdu zgodnie z preferencjami.

 

Osoby, które nie zostały uwzględnione z powodów formalnych

Nejman Julia

Zbyt niska średnia ocen (próg rekrutacyjny: 3,49).

Banaszek Marta

Zbyt niska średnia ocen (próg rekrutacyjny: 3,49).

Jesionek Agata

Brak możliwości ubiegania się o wyjazd (I rok studiów I stopnia), brak formularza "Zobowiązania".

 

Z wyrazami szacunku

dr Aleksandra Jackiewicz

Koordynator ds. mobilności

Warszawa, dn. 05.02.2019 r.