ZASADY UBIEGANIA SIĘ O URLOP ZDROWOTNY

 W imieniu Rektora Sławomira Żółtka w załączamy komunikat dotyczący zasad ubiegania się o przyznanie urlopu zdrowotnego.