Zmiana godziny dyżuru dr K. Popek-Bernat w dniu 29.08.2019 r.

Najbliższy dyżur dr. K. Popek-Bernat odbędzie się wyjątkowo w czwartek 29.08 w godzinach 9:30-10:30 (s. 216).

We wrześniu dyżury będą odbywały się według "rozkładu wakacyjnego", we wtorki w godzinach 10:00-11:00 (s. 216).