INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 W NASZYM INSTYTUCIE

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich zaprasza nowoprzyjętych studentów 1. roku studiów I stopnia oraz II stopnia na spotkania z Dyrekcją i Pracownikami Instytutu.

 

Dzień Adaptacyjny dla studentów I stopnia odbędzie się 26.09.2018 (środa) w siedzibie Instytutu przy ul Oboźnej 8:

10:00, 10:30, 11:00, 11:30 - Szkolenie Biblioteczne (obowiązkowe!) - w każdej turze może uczestniczyć maksymalnie 40 osób, miejsce - Biblioteka Iberystyki, Italianistyki i Romanistyki, Oboźna 8, Parter

11:00 – 12:00 - odbiór legitymacji studenckich, miejsce – Sekretariat ds. studenckich, Oboźna 8, I. piętro, p.124

Zapowiadane wcześniej podpisywanie umów o odpłatności za usługi edukacyjne ze studentami rozpoczynającymi kształcenie w roku akademickim 2018/2019 nie będzie możliwe w związku z brakiem nowych wzorów umów, nad którymi Senat UW będzie obradował dopiero pod koniec września.  

12:15 - spotkanie z dyrektor Instytutu, p. prof. Zofią Marzec, opiekun roku p. mgr Elżbietą Ratajczak Matusiak, p. Jolantę Kowalik  z Sekretariatu ds. studenckich i przedstawicielami studentów, miejsce – Oboźna 8, Sala Śląska, Poziom -1.


 

Dzień Otwarty dla studentów II stopnia odbędzie się 01.10. 2018 (poniedziałek) o godzinie 16:00 w s. 217 w siedzibie Instytutu przy ul Oboźnej 8.

Na spotkaniu obecna będzie Dyrektor ds. naukowych, p. dr Urszula Ługowska oraz kierownicy Zakładów i Pracowni naszego Instytutu, którzy przedstawią ofertę zajęć, a zwłaszcza seminariów magisterskich.


 

Welcome Day

Welcome Point organizuje spotkania powitalne dla długoterminowych studentów zagranicznych rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019.

Spotkania odbędą się 28 września 2018 r. w auli im. Adama Mickiewicza w Auditorium Maximum.

- potkanie prowadzone w języku angielskim odbędzie się o godz. 10.00

- spotkanie w języku polskim rozpocznie się o godz. 12.30

Każde z nich potrwa do dwóch godzin.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną najważniejsze informacje na temat Uniwersytetu, biur oraz możliwości, z których mogą skorzystać studenci. Uczestnicy otrzymają także pakiet powitalny i zaproszenia na wydarzenia planowane w październiku.  Będzie to tez okazja do tego, żeby studenci różnych kierunków spotkali się i nawiązali kontakt.


Welcome Point is organizing a welcome meeting for all long term international students who will start their studies at University of Warsaw in academic year 2018/2019.

At the meeting students will learn the most important things about the University itself, basic rules and about possibilities that they will enjoy soon as members of the community. Moreover, all students will get a welcome pack and an invitation to more events that are planned in October. It will be also a great opportunity to meet other fellow students.

Meeting conducted in English will be held on 28 September at 10.00 amand the meeting conducted in Polish will be held on the very same day at 12.30, both in Auditorium Maximum (Adam Mickiewicz hall) at the Main Campus. Each meeting will last approximately two hours.

Participation in the meeting is free of charge upon registration through this online form (meeting in English): https://goo.gl/forms/bQ6BB8WpdqRj3CxO2 or this form (meeting in Polish): https://goo.gl/forms/WmTiaIuQDDQkWr3L2.We kindly invite every new international student at the UW to sign up and come! The gate is open.


 

Serdecznie zapraszamy!