Archiwum Miesięczne

konkurs Prezydenta Miasta Bydgoszczy

konkurs Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu znajdą Państwo informację o kolejnej edycji konkursu Prezydenta Miasta Bydgoszczy na pracę inżynierską, licencjacką ,magisterską lub doktorską związaną z Bydgoszczą.

Rekrutacja do Collegium Invisibile 2017

Rekrutacja do Collegium Invisibile 2017

REKRUTACJA NA WYJAZDY ERASMUSOWE NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Szanowni Państwo,

 

Na naszej stronie internetowej, w zakładce ERASMUS+ --> STUDENCI, są od jakiegoś czasu opublikowane zaktualizowane ZASADY DLA KANDYDATÓW  pragnących ubiegać się o wyjazdy na uczelnie partnerskie w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/18.

Osoby zainteresowane, proszone są o szczegółowe zapoznanie się z treścią tych zasad oraz wspomnianej zakładki.

dr Magdalena Brykczynska

Imię i nazwisko:                              Magdalena Marta Brykczyńska

Tytuł i stopień naukowy:             dr

Kariera naukowa:                          magisterium 2003, doktorat 2012

tytuł naukowy: doktor 2012

stanowisko: wykładowca 2012

 

Ważniejsze publikacje naukowe (max. 5):

 

Mgr. Renata Kugaczewska

Trabajo en la Universidad de Varsowia desde 1976.  Las labores didacticas las he compaginado siempre con la traduccion e interpretación. Trabaje, entre otros,  para la Oficina de Traduccion del MAE de Polonia, la Cancilleria del Presidnte, el Parlamento de Polonia y otras instituciones centrales. Preste mis servicios de interprete en centenares de conferencias.

Soy miembro fundador de la Asociacion de Traductorese Interpretes Polacos. En los ańos 2001-2004 fui vicepresidenta de la Seccion de Warsowia de la Asociacion.

mgr Renata Kugaczewska

Pracuję w UW od 1976 roku. Pracę dydaktyczną na UW  łączyłam zawsze z działalnością translatorską. Pracowałam między innymi dla Biura Tłumaczy MSZ, Kancelarii Prezydenta, Sejmu i Senatu i innych instytucji centralnych. Pracowałam na setkach konferencji.

Jestem członkiem-założycielem Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. W latach 2001-2004 byłam wiceprzewodnicząca Oddziału Warszawskiego STP.

mgr Martín Testa

Pełnione funkcje: • Doktorant Instytutu od 2013 r.

• Pracownik Instytutu od 2016 r.  

• Członek Koła doktorantów studiów iberyjskich i iberoamerykańskich od 2016 r.   Specjalizacja naukowa: językoznawstwo / glottodydaktyka 

Strony