Archiwum Miesięczne

doktor Jakub Jankowski

doktor Jakub Jankowski    e-mail: jakub.s.jankowski@uw.edu.pl

ZAKŁAD JĘZYKA I KULTURY LUZO-BRAZYLIJSKIEJ
Pełnione funkcje:
•    Kierownik Zakładu Języka i Kultury Luzo-Brazylijskiej (od 2013)
•    Członek Rady Instytutu (od 2012)
•    Członek Rady Wydziału Neofilologii (od 2012)  
•    Wykładowca i lektor w ISIiI (od 2006)
•    Opiekun portugalsitycznego studenckiego naukowego koła przekładoznawczego Amor-não-me-deixes (od 2015)

Strony