10 lilpca dyżur M. Adamczyk o 11:00

W poniedziałek 10 lipca dyżur M. Adamczyk odbędzie się od 11:00 do 12:00 w s. 2044.