AKTUALIZACJA FORMULARZY - Podmiotowa dotacja projakościowa

UWAGA! FORMULARZE ZOSTAŁY ZAKTUALIZOWANE. WS. ZAKTUALIZOWANEJ WERSJI FORMULARZY PROSIMY O KONTAKT:  z Agnieszką Wróbel: aj.wrobel@uw.edu.pl

 

PODMIOTOWA DOTACJA PROJAKOŚCIOWA 

 

NA DOFINANSOWANIE PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UCZELNI PROWADZĄCYCH KIERUNEK STUDIÓW, KTÓRY UZYSKAŁ OCENĘ WYRÓŻNIAJĄCĄ POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ W RAMACH OCENY PROGRAMOWEJ

Uprzejmie informujemy, że formularze dot. dotacji dostępne są po kontakcie e-mailowym z mgr Agnieszką Wróbel: aj.wrobel@uw.edu.pl

Formularze należy wypełnić pismem komputerowym.

Formularz należy złożyć równocześnie złożyć w wersji papierowej w p. 122 i przesłać wersję elektroniczną na adres mailowy: aj.wrobel@uw.edu.pl