BARDZO WAŻNE INFORMACJE DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA WYJAZDY ERASMUS+ 2021/2022

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym (17 marca 2021 r.) dane osób wstępnie zakwalifikowanych na wyjazdy Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022 zostały wpisane do systemu USOS (zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami).

Do PIĄTKU 19 marca do godziny 23:59:59 wszystkie osoby wstępnie zakwalifikowane MAJĄ OBOWIĄZEK wypełnienia stosownych danych na swój temat w systemie USOS.

Prosimy o przestrzeganie wskazanych dat i godzin, ponieważ koordynator nie będzie mogła zaakceptować wyjazdów, jeżeli choć jedno z Państwa nie uzupełni swoich danych bądź ich nie zapisze, blokując w ten sposób proces rekrutacyjny dla wszystkich!

 

CO NALEŻY KONKRETNIE ZROBIĆ?

KROK 1: STUDENT

W zakładce „wymiana studencka / wyjazdy / uzupełnij” student wpisuje wszystkie brakujące dane. Musi odpowiedzieć na pytanie, czy uczestniczył już w programach LLP-Erasmus, Erasmus+ oraz Erasmus Mundus. Jeśli tak, musi wykazać wszystkie wcześniejsze wyjazdy (na studia i praktyki). Jeśli student wyjeżdżał z UW, pojawia się tabela wyjazdów, które powinien skopiować do oświadczenia. Student powinien też dopisać inne wyjazdy, które odbyły się w ramach programów LLP-Erasmus, Erasmus+, Erasmus Mundus i nie zostały wykazane w tabeli (wyjazdy, które zostały zrealizowane przed wprowadzeniem systemu informatycznego USOS – moduł BWZ, wyjazdy z innej uczelni itp.). Student musi też oświadczyć, na jakim poziomie zna język, w którym będzie studiował. W tym celu musi wskazać „język wiodący wyjazdu”. W rubryce tej wpisane są wszystkie języki i ich poziomy wynikające z umowy międzyinstytucjonalnej. W rubryce „Poziom języka” student wskazuje poziom języka, który zna na etapie kwalifikacji. Następnie student wyraża zgodę na zaproponowany wyjazd i jego warunki, wybierając przycisk „zapisz”.

WAŻNE: Na etapie kwalifikacji student może teoretycznie znać język na poziomie niższym, niż wskazuje umowa międzyinstytucjonalna. Jednak przed wyjazdem do uczelni zagranicznej student musi osiągnąć poziom znajomości języka zgodny z warunkami wskazanymi w umowie międzyinstytucjonalnej. Jeżeli student nie będzie znał właściwego języka na odpowiednim poziomie, uczelnia zagraniczna może nie przyjąć go/jej na studia.

KROK 2: STUDENT

Przy okazji uzupełniania formularza w USOSie bardzo prosimy wszystkich Państwa o weryfikację swoich danych w systemie (czy zgadza się Państwa numer telefonu, adres e-mail itd.). To bardzo istotne, żeby informacje te były zaktualizowane, gdyż w najbliższym czasie za pośrednictwem USOSa będą wysyłane do Państwa ważne komunikaty wydawane przez BWZ UW.

KROK 3: KOORDYNATOR

Do soboty 20.03.2021 r. wypełnione przez Państwa w systemie formularze zostaną sprawdzone i zatwierdzone przez koordynator ds. mobilności.

NA TYM ETAPIE NASTĘPUJE ZAKOŃCZENIE PROCESU REKRUTACYJNEGO

****

KROK 4: STUDENT

Wydrukowanie i podpisanie papierowego formularza „Indywidualne zgłoszenie kandydata na wyjazd” (dostępnego w USOSie po zatwierdzeniu danych przez koordynatora) będzie możliwe w terminie późniejszym, po ostatecznym zakwalifikowaniu kandydatów do stypendium. Stosowny komunikat w tej sprawie pojawi się na stronie Instytutu. Na chwilę obecną rekrutacja zakończy się na formalnościach wyłącznie w systemie USOS.

 

Z wyrazami szacunku

dr Aleksandra Jackiewicz

Koordynator ds. mobilności

 

Warszawa, dn. 17.03.2021 r.