dr Barbara Jaroszuk-Żuradzka

Basia Jaroszuk.jpg

dr Barbara Jaroszuk-Żuradzka

- pracowniczka Instytutu od 2010 r., adiunkt;

- przewodnicząca grupy badawczej ELAR (Estudios Literarios Argentinistas);

- członkini grupy badawczej Transibérica; 

- członkini grupy badawczej Contrahegemónicos.

Specjalizacja naukowa: literaturoznawcza

Przebieg kariery naukowej:

Absolwentka Wydziału Polonistyki (2002) oraz Wydziału Neofilologii (2005), ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, w roku 2010 broniąc rozprawę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Grażyny Grudzińskiej, a zatytułowaną „Współczesna proza argentyńska (1990-2009) w świetle najnowszych teorii badań literackich na przykładzie wybranych utworów Cesara Airy, Rodriga Fresana i Sergia Chejfeca”. Specjalizuje się w najnowszej prozie latynoamerykańskiej, zwłaszcza argentyńskiej, i przygotowuje obecnie habilitację poświęconą współczesnym prozatorskim reinterpretacjom dyskursów dotyczących XIX-wiecznej historii Argentyny.

Dziedziny badawcze:

- współczesna proza argentyńska;
- literatura latynoamerykańska;
- teoria literatury;
- literaturoznawstwo porównawcze;
- traduktologia.
 

Kontakt: bjaroszuk@uw.edu.pl

Profile akademickie:
ORCID,

Academia.edu
Researchgate

Prowadzone zajęcia:

https://usosweb.chem.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/poka...

Publikacje

Monografie:

Traumy i zabawy. Współczesna proza argentyńska (1983-2013), Biblioteka Iberyjska, Warszawa 2013.

Artykuły w czasopismach, rozdziały w monografiach wieloautorskich itp.:

„Kilka słów o elipsie”, posłowie do powieści Dwa razy czerwiec Martina Kohana, Filtry, Warszawa 2021 [w przygotowaniu]

“Negociando el mapa de lo posible: Las aventuras de la China Iron de Gabriela Cabezón Cámara”. Studia Neophilologica” [artykuł przyjęty do druku].

“Baile de máscaras o una inversión absolutamente extraña: El derecho de las bestias de Hugo Salas frente a Amalia de José Mármol”. „Revista Chilena de Literatura”, nr 102/2020, s.411-435. 

“Historia nacional como errancia cautiva. Pasos en falso, círculos viciosos y eterno presente en cuatro novelas argentinas contemporáneas” [w:] Sujetos y escrituras de la errancia en América Latina. Editions des archives contemporaines, Paryż 2020, s. 57-66.

 “Traducción literaria como herramienta para el diálogo intercultural. El caso de dos culturas marginales” [w:] La traducción literaria en el contexto de las lenguas ibéricas. WUW, Warszawa 2020, s. 27-50.

„Przyjazny cień niedościgłego dziadka, czyli o obecności Jorgego Luisa Borgesa w najnowszej prozie argentyńskiej” [w:] Czynnik Borgesa. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2020, s. 55-74.

Ideas como sueños: El sueño del señor juez de Carlos Gamerro o las consecuencias políticas de una ficción barroca”. „Zagadnienia Rodzajów Literackich” LXII, nr 4/2019, s. 43-56.

“Ironía parabática contra violencia historiográfica – el caso de una novela argentina”, [w:] Ironía y violencia en la literatura latinoamericana contemporánea. Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, Pittsburgh 2018, s. 115-134.

„Modos de resistencia: la narrativa argentina reciente frente a la historia oficial de la Argentina del siglo XIX” [w:] Cartografía del Limbo. Devenires literarios de La Habana a Buenos Aires. Editorial Verbum, Madrid 2017, s. 305-320.

 „«O tej porze wszystko miesza się i godzi», czyli o stawce pewnej argentyńskiej gry w postkolonializm”. „Teksty Drugie”, nr 6/2014 s. 321-342.

“Civilización y barbarie otra vez. Los cautivos de Martín Kohan como novela revisionista”. „Itinerarios”, nr 18/2013, s. 33-54.

Vidas de santos Rodriga Fresana, czyli tekstowe konsekwencje dekonstrukcji”, [w:] W kręgu literatury i kultury iberyjskiej i iberoamerykańskiej. Migracja i transformacja dyskursów – dialog międzykulturowy. WUW, Warszawa 2009, s. 115-134.

Posłowie do powieści Sztuczne oddychanie Ricarda Piglii, Muza, Warszawa 2009, s. 215-230.

Artykuły recenzyjne:

W. Szukała, P. Tomczak, J. Wachowska (red.), Książka dla Julia. Cortázar po latach.  Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019. „Studia Romanica Posnaniensia”, t. 47 nr 1/2020, s. 159-162.

Wybrane przekłady literackie:

Martín Kohan, Dwa razy czerwiec, Filtry, Warszawa [w przygotowaniu];

Isabel Bono, Dobre dzikusy, wiersz spolszczony na potrzeby projektu  Wiersze w mieście realizowanego przez Instytut Cervantesa w Warszawie i EUNIC Polska, 2021;

Gabriela Cabezón Cámara, Przygody Żonki Iron (fragment), „Literatura na Świecie” 1-2/2021, s. 71-105;

Ricardo Piglia, Nocny cel (fragment), „Literatura na Świecie” 1-2/2021, 159-207;

Rodolfo Walsh, Ta kobieta, „Literatura na Świecie” 1-2/2021, s. 107-117;

Rodolfo Walsh, Przypis, „Literatura na Świecie” 1-2/2021, s. 127-157;

Ricardo Piglia, „Muzyka”. „Przekrój”, zima 2019;

Hebe Uhart, Prowadząc pnącze [w:] Opowieści dla Carlosa, Muza, Warszawa 2018;

Andrés Ibáñez, Księżna jeleń, Rebis, Poznań 2018;

Andrés Ibáñez, Lśnij, morze Edenu, Rebis, Poznań 2017;

Carlos Fuentes, Nietzsche na balkonie, Świat Książki, Warszawa 2016;

Eduardo Sacheri, Kartki na wietrze, Świat Książki, Warszawa 2015;

Jesús Carrasco, Pod gołym niebem, Świat Książki, Warszawa 2015;

Rodrigo Rey Rosa, Głusi, Wielka Litera, Warszawa 2014;      

Rodrigo Rey Rosa, Severina, Wielka Litera, Warszawa 2013;

Carlos Fuentes, Adam w Edenie, Świat Książki, Warszawa 2012;

Hernán Rivera Letelier, Sztuka wskrzeszania, Muza, Warszawa 2011;

Carlos Fuentes, Wola i fortuna, Świat Książki, Warszawa 2011;

Santiago Gamboa, Hotel Pekin, Muza, Warszawa 2010;

Ricardo Piglia, Spalona forsa, Muza, Warszawa 2010;

Ricardo Piglia, Sztuczne oddychanie, Muza, Warszawa 2009;

Eliseo Alberto, W poniedziałek wieczność wreszcie się zaczyna, Muza, Warszawa 2008;

Carlos Fuentes, Wszystkie szczęśliwe rodziny, Świat Książki, Warszawa 2007;

Cuca Canals, 500 000 opowieści o miłości, Muza, Warszawa 2007;

Jorge Machín Lucas, Region jako palimpsest, „Literatura na Świecie”, 1-2/2007;

Pamięć jako fabuła, wywiad z José Manuelem Caballero Bonaldem, „Literatura na Świecie”, 1-2/2007;

Mario Vargas Llosa, Izrael-Palestyna: pokój czy święta wojna, Świat Książki, Warszawa 2006;

Marcelo Figueras, Szpieg czasu, Muza, Warszawa 2006;

Marina Mayoral, Smutny to oręż, Muza, Warszawa 2005;

José Carlos Somoza, Namalowane okno, Muza, Warszawa 2005;

Marina Mayoral, Jedyna wolność, Muza, Warszawa 2005;

Manuel Vicent, Dziewczyna Matisse’a, Muza, Warszawa 2004.

Nagrody:

- Nagroda Instytutu Cervantesa w Polsce dla Tłumaczy za tłumaczenie Spalonej forsy Ricarda Piglii, 2011;

- Nagroda „Nowa twarz” dla tłumaczy, przyznawana przez redakcję „Literatury na Świecie”, za tłumaczenie Sztucznego oddychania Ricarda Piglii, 2010.

Współpraca z naukowcami i ośrodkami zagranicznymi:

- współorganizatorka (wraz z dr Agnieszką Flisek i mgr Katarzyną Kowalską) międzynarodowego sympozjum pt. Civilización/barbarie o civilibarbarie: ¿fin del dilema argentino? Simposio latinoamericanista con la participación de Elsa Drucaroff, 8 listopada 2019;

- członkini Komitetu Naukowego I Międzynarodowego Kongresu Traduktologicznego  „TRANSIBÉRICA” 15-18.11.2018;

- uczestniczka konferencji naukowych m. in. w Buenos Aires, Waszyngtonie, Hawanie, Nijmegen, Las Palmas de Gran Canaria, Poitiers, Lublinie, Wrocławiu, Krakowie, Warszawie.

- recenzentka artykułów naukowych dla czasopism takich jak „Acta Philologica”, „Dzieciństwo. Literatura i Kultura”, „Itinerarios”, „Przekłady Literatur Słowiańskich”, „Revista Chilena de Literatura”.

Działalność promująca literaturę argentyńską i latynoamerykańską w Polsce:

- prowadzenie spotkań z pisarzami takimi jak Martín Caparrós, Pablo De Santis, Elsa Drucaroff, Ariana Harwicz, Martín Kohan, Andrés Neuman, Leonardo Padura;

- inicjacja i współrealizacja (wraz z prof. UŁ Ewą Kobyłecką-Piwońską) argentyńskiego numeru „Literatury na Świecie”, 1-2/2021.

Działalność okołotranslatorska:

- recenzowanie przekładów zgłaszanych do nagród za tłumaczenie;

- moderowanie sparingu tłumaczy (z udziałem Wojciecha Charchalisa i Ewy Zaleskiej) w ramach Gdańskich Spotkań Literackich „Odnalezione w tłumaczeniu”, 16 kwietnia 2021.