dr hab. Edyta Waluch-de la Torre

 

    PRACOWNIA TEORII I PRAKTYKI PRZEKŁADU                                       

    Pełnione funkcje: Pracownik Instytutu od 2007 roku

 • Członek Rady Wydziału Neofilologii UW
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Studiów
  Iberyskich i Iberoamerykańskich UW
 • Wicedyrektor Instytutu do spraw Naukowych
  w latach 2012-2014
 • Wicedyrektor Instytutu do spraw Studenckich
  w latach 2009-2012
 • Koordynator ds. mobilności Programu Erasmus+
  (wymiana kadry)

e-mail: ewaluch@uw.edu.pl

  Specjalizacja naukowa: językoznawca (hispanista/portugalista)

  Przebieg kariery naukowej i zawodowej: Absolwentka Hispanistyki na Uniwersytecie Wrocławskim, ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem Prof. Barbary Hlibowickiej- Węglarz oraz na Uniwersytecie w Grenadzie pod kierunkiem Prof. Juana Antonio Moyi Corrala. Stypendystka Instytutu Camõesa (1998-2001) i Junta de Castilla y Leon (2003). Jako visiting profesor prowadziła zajęcia z języka polskiego na Uniwersytecie w Grenadzie w latach 2004-2007. Pracownik samodzielny od lutego 2015 roku.

  Opublikowała wiele studiów, rozpraw i artykułów na temat współczesnego językoznawstwa kontrastywnego, a także na tematy związane z tłumaczeniami, socjolingwistyką, antropologią społeczną i historią języków portugalskiego, hiszpańskiego i polskiego.

  Tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego i portugalskiego nr TP/5230/05. Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie.

  Tłumacz przysięgły języka polskiego nr 11175. Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej w Madrycie.

  Zainteresowania i projekty badawcze

  • językoznawstwo porównawcze (hiszpańskie, portugalskie, polskie)
  • lingwistyka w zastosowaniu translatologicznym
  • semantyka hiszpańska i portugalska
  • neurolingwistyka i psycholingwistyka

  Dyżur: wtorki, godz. 13:30-14:30, s. 216, ul. Oboźna 8 (sem. zimowy 2019/20)

  Dział informacji własnych: https://www.iberystyka.uw.edu.pl/pl/blogs/ewaluch

  Najważniejsze publikacje:

  • (2015) “Introducción al componente sociocultural de los afectónimos (fines ELE)” [w] Actas del I Congreso Internacional de la lengua, la cultura y el ocio, Universidad de Granada, Granada, ISBN: 978-84-338-5898-6, str. 39-60.
  • (2014): Secuencias preposicionales del español europeo, Biblioteka Iberyjska, Warszawa, ISBN 978-83-60-875-73-5, 430 str.
  • (2014): “(ln)formalidad en ambientes empresariales. Breve comparación entre Polonia y España” [w:] Kwartalnik Neofilologiczny, nr LlII, Polska Akademia Nauk, Warszawa, str. 251-272.
  • (2013) Hiszpanie, [w:] Jak zwracają się do siebie Europejczycy, red. Małgorzata Marcjanik, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ISBN 978-83-63183-42-4, str. 319-344.
  • (2012) Realidades heterogéneas. Reflexiones en torno a la literatura, lengua, cultura e historia ibéricas e iberoamericanas. Homenaje a Grażyna Grudzińska, red. Karolina Kumor i Edyta Waluch-de la Torre, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, seria Biblioteka Iberyjska, Warszawa, ISBN 9788362171590, 525 str.
  • (2012) Español hablado. Estudios sobre el corpus PRESEEA-Granada, red. Edyta Waluch-de la Torre i Juan Antonio Moya Corral, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, seria Biblioteka Iberyjska, Warszawa, ISBN 978-83-60875-21-6, 260 str.
  • (2011) La norma lingüística del español, red. Edyta Waluch-de la Torre, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, seria Biblioteka Iberyjska, Warszawa, ISBN 978-83-62171-45-3, 270 str.
  • (2010) Interpretación simultánea. Procesos y factores que la determinan, [w:] Actas de las Segundas Jornadas Internacionales – IES en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández, Ministerio de Educación, Buenos Aires, ISBN 978-987-05-9329-4, str. 761-175.
  • (2010) Posibilidades conmutativas de preposiciones espaciales, [w:] Actas del Foro de Lingüística Hispánica: Panorama de temas y métodos de investigación, [w:] “Kwartalnik Neofilologiczny”, nr LVII, Polska Akademia Nauk, Warszawa, ISSN 0023-5911, str. 203-211.
  • (2009) Locuciones prepositivas. Comparación entre español y polaco, [w:] „Zeszyty naukowe”, nr 23, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie, Warszawa, ISSN 1509-3670, str. 117-135.
  • (2009): Diccionario teórico-práctico de preposiciones espaciales. Aplicación traductológica del español al portugués y polaco, Biblioteka Iberyjska, Warszawa, ISBN 978-83-60875-60-5, 443 str.
  • (2008): Preposiciones propias en español, portugués y polacoTeoría y evolución, Biblioteka Iberyjska, Warszawa, ISBN 987-83-60875-20-9, 381 str.
  • (2007): Análisis comparado de las preposiciones propias en español, portugués y polaco, Universidad de Granada, Granada, ISBN 9788433844620, 643 str.
  • (2007): “‘Gitara’ y otras palabras polacas de origen árabe procedentes del español y el portugués”, w Actas del I Congreso Internacional “Retos del Hispanismo en Europa Central”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, ISBN 978-84-935851-4-3, str. 407-418.
  • (2007): “Granada: entre moros y cristianos” w Estudios Hispánicos, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, ISBN: 978-83-229-2877-6, str. 305-314.
  • Pozostałe publikacje do wglądu w bazie PBN: https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?searchCategory=WORK&filter.globalKey=waluch+edyta&search.x=0&search.y=0&filter.title=&filter.inJournal=&filter.inBook=&filter.contributor=&filter.contributorRole=&filter.publicationYearFrom=&filter.publicationYearTo=&filter.workType=&filter.affInstitution=&selectedExtraFieldKey=EXTRA_FIELD.IDENTIFIER_DOI&sortField=RELEVANCE&sortAscending=true&pageSize=PAGE_SIZE_10  

  Współpraca z naukowcami i ośrodkami krajowymi

  • członek Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów (PSH)
  • członek Komitetu Naukowego serii wydawniczej Manufactura Hispanica Lodziense

  Współpraca z naukowcami i ośrodkami zagranicznymi:

  • od 2010 członek grupy badawczej przy S.I.C.A. ESTUDIOS DE ESPAÑOL ACTUAL (HUM430) w Departamencie Języka Hiszpańskiego na Uniwersytecie w Granadzie;
  • od 2010 członek projektu naukowego finansowanego przez Hiszpańskie Ministerstwo Nauki i Innowacji (Ministerio de Ciencia e Innovación) z funduszy FEDER (Rf. FFI2011-2918-9-C05-05) 2011-14 o nazwie Patrones socíolingüísticos del español de Granada, PRESEEA-Granada;
  • od 2007 członek AIH Asociación Internacional de Hispanistas (Międzynarodowego Stowarzyszenia Hispanistów);
  • od 2008 członek SEL Sociedad Española de Lingüística (Hiszparískie Stowarzyszenie Językoznawców);
  • od 2008 członek AIETI Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación (Iberyjskie Stowarzyszenie Badań nad Tłumaczeniami);
  • od 2013 roku członek ALFAL Asociación de Lingüística y Filología de América Latina (Stowarzyszenie Lingwistów i Filologów z Ameryki tacirískiej);
  • od 2014 członek Komitetu Naukowego przy Międzynarodowym Stowarzyszeniu Luzytanistów na Uniwersytecie w Mindelu (Wyspy Zielonego Przylqdka);
  • Współpraca z Komitetem Naukowym SEL (Sociedad Española de Lingüística);
  • od 2014 członek Komitetu Naukowego czasopisma MAGRIBERIA  wydawanego na Uniwersytecie Sisi Mohamed Ben Abdellah w Fezie (Maroko).

  Przykładowe wypromowane prace magisterskie:

  • Michalina Wrońska (2015) Afectónimos en español de México y de California. Presentación de la influencia del inglés y de las lenguas indígenas.
  • Aleksandra Michalczewska (2015) Fórmulas de tratamiento en el español de Cuba y en polaco.
  • Ida Bocheńska (2015) La toma de notas en la interpretación consecutiva en el par de idiomas polaco - español: comparación de los glosarios de signos.
  • Monika Zawadzka (2015) La imagen de las naciones en los proverbios españoles.
  • Marta Szymańska (2015) El lenguaje administrativo español: análisis comparado a partir de las actas del estado civil españolas, cubanas, mexicanas, colombianas, ecuatorianas y argentinas.
  • Katarzyna Pawłowska (2014) Análisis comparativo del lenguaje de los lemas de propaganda de España, Cuba, Portugal, Angola, Reino Unido, Estados Unidos y Polonia.
  • Katarzyna Bassa (2014) Homonimia interlingüística a base de los homónimos, homógrafos y homófonos polaco-españoles.
  • Monika Wieczorkowska (2014) El lenguaje no verbal: el análisis comparativo de los gestos de Argentina, Colombia y Mexico.
  • Piotr Wronka (2014) El lenguaje jurídico español, polaco e inglés: análisis comparado a partir de documentos jurídicos selectos.
  • Ewa Marczak (2014) Del laboratorio al aula. La aportación de la neurociencia cognitiva al aprendizaje y a la enseñanza de la segunda lengua.
  • Anna Frątczak (2013) Errores de traducción en la interpretación simultánea.