dr hab. Zuzanna Jakubowska-Vorbrich

dr hab.

Zuzanna Jakubowska-Vorbrich

e-mail: z.vorbrich@uw.edu.pl

ZJV foto.jpgZAKŁAD HISTORII I KULTURY HISZPANII I AMERYKI ŁACIŃSKIEJ

Pełnione funkcje: pracownik Instytutu od 2007 r.

 • Zastępca Redaktora Naczelnego serii wydawniczej “Biblioteka Iberyjska”
 • Członek Rady Instytutu
 • Członek Rady Wydziału 

Specjalizacja naukowa: kulturoznawca, literaturoznawca, językoznawca; wykładowca historii Hiszpanii do XIX wieku i historii Wyspy Wielkanocnej

Przebieg kariery naukowej:

Zuzanna Jakubowska-Vorbrich, absolwentka lingwistyki stosowanej (1999) oraz iberystyki (sekcja hispanistyczna, 2002). W latach 2002–2005 prowadziła ćwiczenia z gramatyki opisowej języka hiszpańskiego. W 2007 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, w 2014 r. zaś – stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy o wczesnych relacjach podróżniczych z Wyspy Wielkanocnej. Jest to jedyna w Polsce próba zaprezentowania czytelnikom niemal wszystkich tekstów podróżniczych dotyczących wyspy, a powstałych w XVIII w. – wraz z ich analizą naukową. W tym samym roku opublikowała dwujęzyczną (angielsko-polską) edycję nieznanego dotychczas tekstu źródłowego dotyczącego Wyspy Wielkanocnej. Zainteresowania badawcze Zuzanny Jakubowskiej-Vorbrich koncentrują się głównie wokół historii i kulturoznawstwa; obecnie prowadzi zajęcia z historii Hiszpanii (do XIX w.) oraz z historii i cywilizacji Wyspy Wielkanocnej. Szczególne wątki badawcze przez nią podejmowane to analiza dawnych tekstów podróżniczych, kwestie (nie)przetłumaczalności kulturowej oraz odmienność perspektyw cywilizacyjnych w oglądzie świata. Interesuje ją także historia Madrytu (opublikowała jedyną w Polsce książkę poświęconą zamachowi islamistów na to miasto z 2004 r.), a nadto językoznawstwo porównawcze oraz semantyka. W ramach działalności popularyzatorskiej walczy ze stereotypami i mitami dotyczącymi studiowanych przez nią dziedzin, jak również z banalizacją i „folkloryzacją” faktów naukowych. Ponadto jest tłumaczem z kilku języków oraz redaktorem książek, a z zamiłowania fotografem i obserwatorem ptaków.

Zainteresowania i projekty badawcze:

 • historia i kultura Wyspy Wielkanocnej
 • historia Madrytu
 • historia Hiszpanii do w. XIX
 • historia życia codziennego i podróży w dawnych czasach
 • kontakty międzykulturowe na przestrzeni dziejów i (nie)przetłumaczalność dyskursów
 • nacjonalizm i terroryzm baskijski

 

Dyżur: środa, godz. 16.00-16.45

Wybrane publikacje: /w odwrotnym porządku chronologicznym/

Książki:

 • Still More to Discover. Easter Island in an Unknown Manuscript by the Forsters from the 18th Century / Wciąż odkrywana. Wyspa Wielkanocna w nieznanym rękopisie Forsterów z XVIII wieku, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Warszawa 2014, ss. XXXVI + 213
 • Odkryta przypadkiem, pojęta opacznie. Wyspa Wielkanocna w osiemnastowiecznych relacjach podróżników na tle rozważań o spotkaniu kultur, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Warszawa 2013, ss. 488+18
 • Madryt, 11 marca. Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2005, ss. 220

Artykuły:

 • „Dawne rolnictwo Wyspy Wielkanocnej. Polemiczne podejście do teorii upadku społeczeństwa”, Myśl Ludowa nr 8/2016, ss. 137–162
 • „Isla de Pascua en el siglo XIX: unos ejemplos de relaciones de viaje y su análisis” [w:] Conocer el Pacïfico. Exploraciones, imágenes y formación de sociedades oceánicas, ed. Salvador Bernabéu Albert, Carmen Mena García, Emilio José Luque Azcona, Editorial Universidad de Sevilla, Sevilla 2015, ss. 319–338
 • „Aneksja Wyspy Wielkanocnej (Rapa Nui) przez Chile”, Nautologia, nr 152, 2015, ss. 43–50
 • „The Spanish expedition to Easter Island, 1770. Original documents and their rendition by Bolton Glanvill Corney” [w:] Found in Multiculturalism. Acceptance or Challenge?, ed. Izabela Handzlik, ukasz Sorokowski, Series: Warsaw Studies in Politics and Society – Volume 1, Peter Lang – International Academic Publishers, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien 2014, s. 107–119
 • „The Forsters back in the spotlight. Unknown manuscript on Easter Island discovered in Poland”, Rapa Nui Journal, Vol. 28 (1), May 2014, ss. 68–87
 • „Wyspa Wielkanocna w dziewiętnastowiecznych tekstach polskich” [w:] Polska – Ameryka Łacińska. Historia – polityka – gospodarka – kultura, red. Michał Drgas, Jacek Knopek, Anna Ratke-Majewska, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2014, s. 317–338
 • „Expedición española a Isla de Pascua, 1770: El diario de Antonio Aguera” [w:] Realidades heterogéneas. Reflexiones en torno a la literatura, lengua, historia y cultura ibéricas e iberoamericanas. homenaje a la profesora Grażyna Grudzińska, Karolina Kumor, Edyta Waluch-De la Torre [red.], Instytut studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2012, s. 267–274
 • „Behrens’ narrative of the discovery of Easter Island: Two editions, two personalities, two realities”, Rapa Nui Journal, Vol. 26 (1), May 2012, s. 21–30
 • „Wyspa Wielkanocna: egzystencja etni polinezyjskiej w ramach państwa chilijskiego” [w:] Społeczne problemy Ameryki Łacińskiej, Jacek Knopek, Michał Drgas [red.], Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 112–132
 • „Islamski zamach w Madrycie w 2004 roku i jego obraz w czołowych dziennikach hiszpańskich oraz w innych wydawnictwach prasowych” [w:] Media wobec śmierci, t. 2, red. Aleksandra Gralczyk, Małgorzata Laskowska, Piotr Drzewiecki, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW & Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2012, s. 183–201
 • „Aspectos controvertidos de la independencia chilena: El estatus de la Isla de Pascua” [w:] América Latina: dos siglos de independencia. Fracturas sociales, políticas y culturales, red. Tomás Fernández García, Agnieszka Flisek, Grażyna Grudzińska, Urszula Ługowska, Rubén Darío Torres Kumbrían Instytut studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2010, s. 113–122
 • „Madryt podczas hiszpańskiej wojny domowej 1936–1939 w oczach Polaków” [w:] Dla dobra rządu chłopskich dusz… Wiciarz, ludowiec, nauczyciel, uczony. Księga poświęcona pamięci Prof. Józefa R. Szaflika, redakcja naukowa Mieczysław Adamczyk, Janusz Gmitruk, Adam Oseski, Zarząd Główny Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego – Zakład Historii Ruchu Ludowego – Wszechnica Świętokrzyska – Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora – Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa – Kielce – Pułtusk 2010, s. 679–694
 • „Krytyczna analiza porównawcza wybranych słowników (na przykładzie prezentacji internacjonalizmów)”, Poradnik Językowy, nr 2 (631), 2006, s. 40–52
 • „La Polonia repartida vista desde la perspectiva vasca” [w:] Identidades: Etnias, Culturas, Naciones, Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos, Warszawa 2004, s. 28–35

Linki do stron zawierajacych pełną bibliografię lub własna strona internetowa

https://uw.academia.edu/ZuzannaJakubowska

https://www.researchgate.net/profile/Zuzanna_Jakubowska-Vorbrich

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/persons/3930221/Zuzanna_Irena_Jaku...

Przykładowe wypromowane prace licencjackie/magisterskie/doktorskie /w odwrotnym porządku chronologicznym/

Prace magisterskie:

 • Kinga Kliczek (2017): Historia y ficción histórica. La representación de la historia en las series de televisión españolas El Rey y Felipe y Letizia
 • Filip Jankowski (2016): Las reformas y evolución de los sectores industrial, agrícola y servicios en España en los años 1939-1975
 • Magdalena Maria Drabarek-Kubiś (2015): Retrato como estudio psicológico: Imagen del oder en las obras de Francisco de Goya a base de la obra La familia de Carlos IV”
 • Martyna Sarnacka (2015): “Ella no tenía títulos universitarios. Ella frecuentó la escuela de la vida”: la biografía y los famosos discursos de Dolores Ibárruri Gomez
 • Noemi Michałowska (2013): La formación de los lazos sociales en Cataluña a través de la celebración de las fiestas tradicionales
 • Marta Turowska (2013): La locura en las dinastías reales españolas
 • Katarzyna Tomczyk (2013): Examen de la santidad: funcionamiento de la Inquisición española a la luz de algunos de los Diez Mandamientos

Prace licencjackie:

 • Aleksandra Balas (2016): El concepto español de la infancia en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX en el contexto de la relación entre el trabajo infantil y la educación
 • Kinga Gabruk (2016): El doble imaginario canario: en la mitología clásica y en la tradición guanche
 • Agnieszka Kania (2016): Un camino a contracorriente: contexto histórico de la vida de Santa Teresa de Jesús
 • Dominika Knycpel (2016): El ideario franquista y la reestritura de la historia en el cine español de los años cuarenta y cincuenta
 • Kinga Marcinkiewicz (2016): El hombre humillado ante el capitalismo: el análisis de la obra de Santiago Sierra expuesta en la 50ª Bienal de Venecia
 • Małgorzata Stolarczyk (2016): El vestido femenino en España y el mundo occidental durante la gobernación de Francisco Franco (1936-1975)
 • Krystyna Mazur (2015): La cosolidación del poder por la dinastía omeya en Al-Ándalus en los años 756-912
 • Piotr Orzeszek (2015): La imagen del rey Carlos III en "Las cartas de Carlos III a Tanucci en los años 1759-1763"
 • Małgorzata Rychlik (2015): Vitoria-Gasteiz: Capital Verde Europea 2012. Una ciudad que plasmó estrategias respetuosas con el Medio Ambiente en su urbanismo
 • Katarzyna Pszczolińska (2014): La Mezquita-Catedral de Córdoba como ejemplo de la mezcla de la cultura musulmana y cristiana en Andalucía
 • Marta Furman (2013): Los problemas de los judíos en España de la segunda mitad del siglo XIV. Las causas, el desarrollo y las consecuencias de la revuelta antijudía de 1391 en Sevilla, Cordoba y Toledo
 • Magdalena Lucima (2013): Beneficios y pérdidas para España sufridos como resultado de la actividad colonizadora de Cristóbal Colón y Hernán Cortés en América del Sur y América Central
 • Aleksandra Zacheja (2013): Politica exterior de los Reyes Católicos: la expansión territorial y las alianzas matrimoniales
 • Marta Stebnicka (2013): La Armada Invencible de Felipe II: el porqué del fracaso