Dyżur Dyrektora ds. naukowych p. dr U. Ługowskiej w dniu 28.07.2017

Dyżur Dyrektora ds. naukowych p. dr U. Ługowskiej w dniu 28.07.2017 odbędzie się o godzinie 15:30