Dyżur dyrektora ds studenckich w sesji poprawkowej i we wrześniu

Dyżur dyrektora ds studenckich p. Tamary Sobolskiej w sesji poprawkowej i we wrześniu:

 

- w sesji poprawkowej środy 30.08 i 6.09 11:00 - 13:00
- we wrześniu środa 20.09 14:00 - 16:00, czwartek 21.09 11:00 - 14:00