Dyżur Dyrektora Instytutu dr hab. Zofii Marzec w dniu 10 października

Dyżur Dyrektora Instytutu dr hab. Zofii Marzec w dniu 10 października (wtorek), został przeniesiony na godzinę 16:30