Dyżur p. Any Henriquez w dniu 07.07.2017 r.

Informujemy,że dyżur p. Any Henriquez odbędzie się w godzinach 11:30-12:30 (07.07.2017 r.)