Dyżury Dyrektora ds. studenckich w sesji poprawkowej i we wrześniu

Dyżury Dyrektora ds. studenckich p. Tamary Sobolskiej:

- w sesji poprawkowej środy 30.08 i 6.09 11:00 - 13:00
- we wrześniu środa 20.09 11:00 - 14:00, czwartek 21.09 14:00 - 16:00