EGZAMIN NA STUDIA II STOPNIA

Drodzy Kandydaci!

Ci z Państwa, którzy podejdą do egzaminu 18 lipca a nie uzyskali, bądź nie uzyskają tytułu licencjata do 25 lipca (ostatni dzień przyjmowania dokumentów od zakwalifikowanych kandydatów), będą mogli uczestniczyć w rekrutacji wrześniowej bez konieczności ponownego podchodzenia do egzaminu wstępnego - zostanie w niej uwzględniony Państwa wynik osiągnięty w I turze rekrutacji. KONIECZNE BĘDZIE JEDNAK PONOWNE ZAREJESTROWANIE SIĘ W SYSTEMIE IRK. Rejestracja potrwa od 1 do 24 września.

 

Magdalena Brykczyńska

Pełnomocnik do Spraw Rekrutacji