Informacje dotyczące miejsc w akademikach

Drodzy Kandydaci zakwalifikowani na studia w naszym Instytucie!

Szczegółowych informacji na temat akademików udziela Biuro do Spraw Studenckich (Pałac Kazimierzowski, II piętro). Prosimy tam kierować pytania oraz wnioski.

 

Komisja Rekrutacyjna ISIiI