Kadra przyjeżdżająca

Aby nauczyciel akademicki odbył pobyt w naszym Instytucie w ramach programu Erasmus+, należy skontaktować się z koordynatorem ds. mobilności dr Pauliną Bojarską (p.bojarska@uw.edu.pl) w celu przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji takiego pobytu (zaproszenie oraz ustalenie szczegółów programu zajęć do przeprowadzenia).

Po odbytym pobycie, pracownik Instytutu powinien skierować gościa bądź zwrócić się osobiście do koordynatora (p.bojarska@uw.edu.pl) w celu wystawienia zaświadczenia o zrealizowanych w ISIiI zajęciach.