KOLEJNE TURY REJESTRACJI NA ZAJĘCIA W SYSTEMIE USOS

Kolejne tury rejestracji w systemie USOS na zajęcia trwają dla I roku studiów 1. stopnia od 7.10.2018 g. 21:00 do 10.10.2018 g. 23:59, a dla studiów 2. stopnia od 5.10.2018 g. 21:00 do 10.10.2018 g. 23:59.