Komunikat BWZ dot. kształcenia w uczelni zagranicznej a prawa do stypendium Erasmus 2020/2021

Szanowni Państwo,

przekazuję komunikat BWZ dot. kształcenia w uczelniach partnerskich a prawa do stypendium.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z jego treścią wszystkie osoby udające się na wyjazdy zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ w okresie wakacji oraz w roku akademickim 2020/2021.

Z wyrazami szacunku

dr Aleksandra Jackiewicz

Koordynator ds. mobilności

 

Warszawa, dn. 15 lipca 2020 r.