KONKURS NA NAJLEPSZEGO STUDENTA ZAGRANICZNEGO W POLSCE „INTERSTUDENT 2018”

Konkurs jest częścią koordynowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy programu „Study in Poland”.

W ubiegłym roku dwoje naszych studentów zostało nagrodzonych w konkursie i warto zadbać o dobrą pozycję UW także w tym roku, przekazując informację o konkursie możliwie najszerszemu gronu pracowników i studentów – zarówno cudzoziemców, jak i Polaków, którzy do 15 grudnia mogą zgłaszać kandydatów do konkursu.

Szczegółowe zasady, a także ankieta konkursowa znajdują się na stronie internetowej: www.studyinpoland.pl/interstudent.

Informacja o konkursie: Welcome Point.