Koordynator ds. mobilności (studenci)

                                         

KOORDYNATORKI DS. MOBILNOŚCI /
MOBILITY COORDINATORS
 
  • INCOMING STUDENTS / STUDENCI PRZYJEŻDŻAJĄCY
          dr Katarzyna Popek-Bernat 
          e-mail: iber.incoming@uw.edu.pl
 
 
 
  • OUTGOING STUDENTS / STUDENCI WYJEŻDŻAJĄCY

        dr Aleksandra Jackiewicz
        e-mail: erasmus.iber@uw.edu.pl Dyżury (semestr letni 2019/20) / 

Duty hours (summer semester 2019/20):

IMPORTANTE: Entre los días 11.03 y 30.09.2020 las tutorías presenciales de las coordinadoras de movilidad quedan canceladas.
Todas las consultas se solucionarán por e-mail.

dr K. Popek-Bernat dr A. Jackiewicz  Gdzie / Where?    
środy, 11:30-12:30 poniedziałki, 10:00-11:00 s. (room) 216,
Oboźna 8
Wednesdays, 11:30-12:30 Mondays, 10:00-11:00 s. (room) 216,
Oboźna 8

 


ZASADY REKRUTACJI ORAZ ROZLICZENIA WYJAZDU NA STYPENDIUM ERASMUS+ W ISIiI (wersja zaktualizowana)

WYKAZ UCZELNI PARTNERSKICH - WYJAZDY STUDENCKIE (wersja zaktualizowana)

BWZ - informacje dla wyjeżdżających 2020/2021

BWZ - informacje dla wyjeżdżających 2019/2020