mgr Daria Salamonowska

mgr

Daria Salamonowska

e-mail: d.salamonowska@gmail.com

DSalamonowska_zdjęcie.jpgZAKŁAD HISTORII I KULTURY HISZPANII I AMERYKI ŁACIŃSKIEJ

Pełnione funkcje: doktorantka Instytutu od 2016 r.

Specjalizacja naukowa: historia i kultura Hiszpanii

Przebieg kariery naukowej i zawodowej

Absolwentka Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich. W 2014 roku obroniła pracę licencjacką pod tytułem: La influencia de la sidra en la cultura del País Vasco en el ejemplo de la txalaparta (Wpływ cydru na kulturę Kraju Basków na przykładzie txalaparty).

Trzykrotnie uczestniczyła w intensywnych kursach języka baskijskiego organizowanych przez baskijskie centrum edukacji, Zornotzako Barnetegia. Odbyła również stypendium w Santiago de Compostela, gdzie ukończyła intensywny kurs języka i kultury galisyjskiej.

Wzięła udział w konferencji “Transgresja – Interdyscyplinarność – Dyskurs. Paradygmaty współczesnej neofilologii” (13-14.02.2016) z referatem zatytułowanym Dwa spojrzenia na nacjonalizm językowy w Hiszpanii.

W 2016 roku z wyróżnieniem obroniła pracę magisterską: Federica Montseny: la vida de una mujer indomable (Federica Montseny – życie kobiety nieposkromionej).

Współorganizatorka międzynarodowych kongresów: “Identidade e Xénero en Galicia” (9-11.05.2016), “Memoria encarnada. Emociones, cuerpos y migraciones en la producción cultural hispánica del siglo XXI” (1-3.06.2017) i “Cultura y Oralidad: La negociación entre la tradición y la transculturalidad en las lenguas minorizadas” (20-22.09.2017).

Od 2013 roku współpracuje z Agencją Promocji Mañana, organizującą Tydzień Kina Hiszpańskiego.

Przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem dr hab. Tadeusza Miłkowskiego. 

Zainteresowania i projekty badawcze: kultury mniejszościowe Półwyspu Iberyjskiego, język baskijski, Kościół katolicki w Hiszpanii w XIX i XX wieku