mgr Jan Nahuel Janik

mgr

Jan Nahuel Janik

e-mail: jan.nahuel.janik@student.uw.edu.pl 

ZAKŁAD HISTORII I KULTURY HISZPANII I AMERYKI ŁACIŃSKIEJ

Pełnione funkcje: doktorant Instytutu od 2016r.

Specjalizacja naukowa: Kultura i Historia Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej

Przebieg kariery naukowej i zawodowej:

Absolwent Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. W 2013 roku obronił pracę licencjacką pt. “La DéKada Ganada”.

W roku akademickim 2015/2016 odbył stypendium na Uniwersytecie Grenady (UGR) Facultad de Educación, Economía y Tecnología  w Ceucie, gdzie zrealizował praktyki w zakresie edukacji społecznej udzielając m.in. nauki języka hiszpańskiego w Centrum Więziennictwa „Los Rosales”.

W 2016 roku z wyróżnieniem obronił pracę magisterską pt. „Cambio de época en América del Sur a principios del s. XXI. El Kirchnerismo en Argentina: ¿Dictadura Populista o Radicalización de la Democracia?” ( Zmiana epoki w Ameryce Południowej na początku XXI wieku. Kirchneryzm w Argentynie –Populistyczna Dyktatura  czy Radykalizacja Demokracji?).

Przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem dr hab. Małgorzata Nalewajko.

Udział w konferencjach naukowych :

2012 – Konferencja pt. „Nobliści Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej”- współorganizacja.

2012 – Obchody 40-lecie Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW - współorganizacja.

2012 - Sympozium ‘’Mozaika Amerykańska’’ w Instytucie Cervantesa w Warszawie.- wykład pt. „Mapuches, ich historia i kosmowizja ”.

2013 –Forum „Ameryka Łacińska w kontekście Globalizacji”, Universidad Tecnológica de los Andes, Abancay, Peru. - współorganizacja i prowadzenie konferencji.

Dodatkowe aktywności:

Od 2009 roku pracuje jako lektor w szkołach języka hiszpańskiego.

W 2010 roku rozpoczął współpracę z Międzynarodowym Festiwalem Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem.

W łatach  2010 oraz 2014  tłumaczył scenariusze adaptacji fragmentów wybranych dzieł W. Gombrowicza wykorzystanych w przedstawieniach TRANSATLANTYK oraz HISTORIA, prezentowanych przez teatr z Buenos Aires, podczas X i XI Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego w Radomiu.

Od 2015 r. dla Organizacji Pozarządowej „Ellin” w Ceucie, Hiszpania, prowadzi własny program edukacyjny dla afrykańskich imigrantów: alfabetyzacja, nauka języka i kultury hiszpańskiej.

Zainteresowania i projekty badawcze:

Historia, kultura i współczesne ruchy społeczno-polityczne w krajach Ameryki Południowej ze szczególnym uwzględnieniem Republiki Argentyńskiej.

Publikacje:

Druk w czasopiśmie Czasopismo ¿? (2013) Nr 25, wydawanym przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW. Publikacja utworów autorskich pt.: „Gato Negro” oraz „La Casualidad en un Acontecimiento”.