mgr Karolina Nuria Czępińska

PRACOWNIA TEORII I PRAKTYKI PRZEKŁADU                   

                       

Pełnione funkcje: doktorantka Instytutu od 2018r.

 

 e-mail: nuria@nuria.pl

 

Specjalizacja naukowa: językoznawca

 

Przebieg kariery naukowej:

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Studia magisterskie

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

Kierunek studiów: Historia

Specjalizacja: archiwistyczna i nauczycielska (ukończone z oceną bardzo dobrą)

  • Praca magisterska pt. Posłowie polscy na dworze hiszpańskim Karola I Habsburga w latach 1518 - 1529, napisana pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Józefa Mandziuka, obroniona w 2006
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Studium Pedagogizacji

Specjalizacja: dydaktyczna i pedagogiczna

  • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Studia podyplomowe

Wydział Zarządzania

Kierunek Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ukończone z oceną bardzo dobrą z wyróżnieniem)

  • Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie

Studia podyplomowe

Wydział Lingwistyki

Kierunek studiów: Teoria i praktyka tłumaczeń z języka angielskiego

W październiku 2018 r. rozpoczęła studia doktoranckie w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich. Rozprawę doktorską przygotowuje pod kierunkiem dr hab. Edyty Waluch de la Torre.

Zainteresowania i projekty badawcze:

  • dydaktyka i metodologia nauczania języka hiszpańskiego
  • przekład pisemny, ustny, literacki i audiowizualny