mgr Katarzyna Parys

Katarzyna Parys.jpgPełnione funkcje: doktorantka

Specjalizacja naukowa: teoria literatury, filozofia

Przebieg kariery naukowej:

2013 - Licencjat, Kulturoznawstwo, Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, praca licencjacka: El lector modelo en "Ferdydurke" de Witold Gombrowicz y su traduccion al castellano: un analisis comparativo; 2015 – Magisterium, Filologia iberyjska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, praca magisterska: El panorama de la metaficción en la literatura española: Cervantes, Unamuno y Muñoz Molina; 2014-15 – Universidad Autónoma de Madrid; Od 2015 – doktorantka w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW i Departamento de Lingüística General, Lenguas Modernas, Lógica y Fª de la Ciencia, Tª de la Literatura y Literatura Comparada Universidad Autónoma de Madrid. Przygotowuje rozprawę doktorską pt. El problema ontológico del personaje literario en la narrativa breve de Miguel de Unamuno (pod kierunkiem dr hab. Karoliny Kumor i Maura Jiménez Martínez); od 2016 – Licencjat, Warsaw International Studies in Philosophy; 2017 – na Uniwersytecie w Sewilli.

Zainteresowania i projekty badawcze:

  • Teoria literatury
  • Ontologia
  • Hiszpański modernism

Kontakt: katarzyna.b.parys@student.uw.edu.pl