Oferta wyjazdu i stydpendium na letni kurs językowy do Salamanki

OFERTA

 

Oportunidad para un estudiante del Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos  de la Universidad de Varsovia de aprender español en Salamanca en la academia en Didactical Center. Se le ofrece para ello una beca de una semana de curso de español estándar de 20 horas semanales (valor 175 euros), a disfrutar en una de estas dos fechas:

10-16 de julio 2016
24-30 de julio 2016
Fecha límite para matrícularse: 30 de abril 2016.

La matrícula (70 euros) y el alojamiento no están incluidos en la beca. Se dará prioridad a alumnos que todavía no han estudiado en Didactical Center.

 

ZASADY wyboru studenta na wyjazd na kurs językowy do Salamanki:

 

1. O wyjazd mogą ubiegać się studenci drugiego i trzeciego roku studiów I stopnia. Dotyczy to zarówno studentów Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich i studentów SFK i MISH.

2. Pierwszeństwo w przyznawaniu wyjazdu będą mieli studenci drugiego roku. W następnej kolejności studenci trzeciego roku, a na ostatnim miejscu brani będą pod uwagę studenci drugiego, a następnie trzeciego roku SFK i MISH.

3. W przypadku studentów drugiego roku kryteriami rekrutacyjnymi będzie poświadczona przez sekretariat Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich ocena z PNJH uzyskana po pierwszym roku studiów oraz list rekomendacyjny / opinia osoby prowadzącej zajęcia z PNJH w ISIiI na aktualnym roku studiów.
4. W przypadku studentów trzeciego roku kryteriami rekrutacyjnymi będzie poświadczona przez sekretariat Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich ocena z PNJH uzyskana po drugim roku studiów oraz list rekomendacyjny / opinia osoby prowadzącej zajęcia z PNJH w ISIiI na aktualnym  roku studiów.

5. Termin składania wniosków i dokumentów upływa 15 kwietnia 2016 r.!

6. Dokumenty trzeba złożyć w skrzynce Pani dr Aranzazu Calderon  przy ul. Oboźnej 8 (II piętro).

 

KOMISJA decydująca o przyznaniu wyjazdu

 

Skład:

 

1. Pracownia Językoznawstwa i Dydaktyki Języków Iberyjskich –  dr Aránzazu Calderón Puerta (przewodnicząca)

2. Pracownia Teorii i Praktyki Przekładu – dr Katarzyna Popek-Bernat

3. Zakład Literatur Hiszpańskiego Obszaru Językowego– dr Łukasz Grützmacher

4. Zakład Historii i Kultury Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej – dr Katarzyna Mikulska