PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM 2016/2017

Informujemy o korekcie planu zajęć (wersja z 7.03) obowiązującego w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017. Prosimy śledzić jego dalsze modyfikacje i uzupełnienia. Przypominamy także o internetowej rejestracji na zajęcia w systemie USOS.