REKRUTACJA ERASMUS+ na rok akademicki 2018/2019

Szanowni Państwo,

na naszej stronie internetowej, w zakładce ERASMUS+ --> STUDENCI, są od jakiegoś czasu opublikowane zaktualizowane ZASADY DLA KANDYDATÓW  pragnących ubiegać się o wyjazdy na uczelnie partnerskie w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019.

Osoby zainteresowane proszone są o szczegółowe zapoznanie się z treścią tych zasad oraz wspomnianej zakładki.

W załączeniu do niniejszego komunikatu znajdą Państwo również harmonogram rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019.

Formularz Rekrutacyjny, formularz "ZOBOWIĄZANIA" (do pobrania ze strony) oraz (w odpowiednich przypadkach) zaświadczenie o znajomości języka wykładowego danej uczelni na poziomie B2, należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.01.2018 r. do godziny 18:00 do skrzynki dr Aleksandry Jackiewicz, zlokalizowanej w budynku przy ul. Oboźnej 8 na pierwszym piętrze.

Proszę o nieskładanie żadnej dodatkowej dokumentacji (np. w postaci opinii czy rekomendacji), gdyż nie będzie ona brana pod uwagę w procesie rekrutacyjnym!

Lista uczelni partnerskich, z którymi mamy podpisane umowy w ramach programu Erasmus+ wraz z informacją o okresie wyjazdu oraz liczbie miejsc przypisanych do danej umowy znajduje się TUTAJ . 

Studenci zainteresowani udziałem w procesie rekrutacyjnym proszeni są o zwrócenie uwagi, czy wybrana przez nich uczelnia partnerska posiada z ISIiI UW umowę obejmującą cykl studiów odpowiadający poziomowi realizowanemu przez nich w Polsce (np. studenci studiów licencjackich mogą ubiegać się o wyjazdy na uczelnie partnerskie przyjmujące studentów z pierwszego poziomu studiów, etc.).

Uprzejmie proszę o UWAŻNE PRZECZYTANIE WSZYSTKICH ZASAD zanim Państwo będą formułować pytania, te zaś proszę kierować pod adres: erasmus.iber@uw.edu.pl.

  

Z wyrazami szacunku

dr Aleksandra Jackiewicz

Koordynator ds. mobilności

 

Warszawa, 08.01.2018 r.